Advokat med skarp kritik: Minister fylder branche med vrøvl

Minister vil have flyttet ansvar væk fra chauffører. Alligevel ændrer samme minister lovtekst, så dette ikke sker, lyder det i skarp kritik fra advokat med ekspertise i dyreværnssager.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er enig med utilfredse chauffører i, at strafansvaret for dyr, der er springhalt eller har brok, skal ligge hos landmand eller vognmand.

Ikke chaufføren.

Det viser et brev, som samme Mogens Jensen skrev til branchen i december 2019.

Alligevel har den røde regering ændret i det lovforslag til en ny dyreværnslov, som den blå regering nåede at skrive, men aldrig gennemførte inden valget.

Med totalt flertal blev den "den røde udgave" vedtaget i februar i år, og derfor er det stadig i høj grad chaufførerne, der får udskrevet politianmeldelsen og bøden.

Det forklarer advokat Jacob Forman, Forman Advokater, der har ført en række sager på området.

skuffet advokat

Fra chaufførerne lyder det, at man har fået nok af bøderne, og man frygter, at det bliver umuligt at folk ind i branchen. Derfor overvejer man nu helt at trække håndbremsen og stoppe afhentning af grisene.

Advokaten havde ellers store positive forventninger til lovændringen, der skulle flyttet ansvaret for at transportere en ikke-transportegnet gris fra chaufføren til landmanden.

Da Jacob Forman så den endelige lov, blev han slemt skuffet, da han opdagede, at der var ændret i teksten.

"Man har fjernet den del af lovteksten, der siger, at der skal ske en konkret vurdering af overtrædelsen og skriver i stedet, at Fødevarestyrelsen primært skal sanktionere landmand eller vogmand", siger han og tilføjer:

"Det lyder fint, men det fjerner retskravet for chaufføren og betyder i praksis, at anklagemyndigheden i stor stil stadig går efter chaufførerne, selvom Fødevarestyrelsen måske ikke gør".


Advokat Jacob Forman rejser hård kritik mod fødevareministen. Foto: Privat

vrøvl og "pissepinligt"

I det tidligere omtalte brev skriver fødevareminister Mogens Jensen ellers, at det er vigtigt for ham, at chauffører kun får sanktioner, når de er personligt ansvarlige for skader på dyrene.

Han skriver videre, at selvom lovteksten er blevet ændret fra de blås forslag, så gør det ingen forskel.

"Det er noget vrøvl og rent ud sagt pissepinligt, at han skriver det, når praksis vitterligt er helt anderledes", lyder det fra Jacob Forman og fortsætter:

"Jeg ville have mere respekt for ham, hvis han skrev lige ud, at han ikke vil hjælpe de chauffører, men at fylde folk med snak og vrøvl, det er sgu pinligt. Det er embedsvældet, når det er allerværst det her".

professor: kritisabelt og mærkeligt

Det var i december 2018, at Folketinget første gang blev enige om at flytte ansvaret i den nye dyreværnslov.

Selvom loven blev ændret, var det stadig den røde regerings hensigt at flytte ansvaret.

"Folketinget har ikke ønsket helt at friholde chaufførerne for ansvar. Men de har signaleret, at chaufførerne kun skal straffes i de grove tilfælde. Derfor virker det mærkeligt og kritisabelt, at anklagemyndigheden bliver ved med at rejse sager mod chaufførerne i de mindre alvorlige sager", siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet til Dansk Industris magasin ATL.

de er ikke dyrlæger eller landmænd

Advokat Jacob Forman mener, det er dybt urimeligt, at chauffører bliver tiltalt i den her type sager.

"Det er dybest set totalt urimeligt, at en chauffør, der måske ser dyrene i 20 sekunder, skal stå til ansvar for om samtlige er transportegnede. Landmanden ser på dyret i hele vækstperioden, og det bør være ham, der bærer ansvaret", fortæller advokaten og tilføjer:

"Selvfølgelig skal chaufføren straffes, hvis han klemmer en gris mellem to døre i lastbilen, eller hvad det måtte være. Det er jeg helt med på. Men chaufførerne er dygtige til at køre et vogntog, læsse og drive grisene, de er altså ikke dyrlæger eller landmænd".

"Det er næsten forargeligt, at man beder folk, der har en helt anden uddannelse og viden på det her område om at have det ansvar".

3f: rigtig ærgerligt

Hos 3F har man i flere år haft fokus på problemet med sanktionerne mod chaufførerne, og man er bekendt med, at lovteksten er blevet ændret.

"Det er et lille afsnit, som ikke er kommet med, og som betyder, at praksis ikke er blevet ændret. Jeg kan jo ikke vide, hvordan det er sket, men det er rigtig ærgerligt", siger forhandlingssekretær i transportgruppen Kim René Busch og fortsætter:

"Sammen med andre interessenter har vi bedt om et møde med ministeren, og det er noget af det, vi vil tale med ham om. Ansvaret bør ligge hos landmanden".

Landbrugsavisen.dk har bedt fødevareminister Mogens Jensen om en kommentar til kritikken.

Faktaboks

Uddrag fra den blå regerings forslag:

"Der vil fortsat ske en konkret vurdering af overtrædelsen og den af aktørerne udviste uagtsomhed, og chaufføren vil i fortsat ifalde ansvar, såfremt chaufføren har personligt ansvar for skaderne på dyrene".

Uddrag fra det endelig forslag fra den røde regering:

"således at styrelsen i forbindelse med styrkelsen af kontrollen med dyretransporter primært sanktionere landmand og transportvirksomhed".

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle