Affaldet fra fødevarer hober sig op: EU klar med affaldspakke der skal mindske brugen af emballage

Brugen af engangsemballage og plastik kun vokser, og for at knække den kurve har EU-Kommissionen sendt et nyt forslag ud, der skal reducere affaldet fra emballage markant frem mod 2030. L&F hilser ambitionerne velkomne.

Affaldsdyngerne hober sig op rundt omkring på jorden, og i havet flyder plastikemballagen frit. 

De sidste 10 år er brugen af emballage i EU steget med mere end 20 procent, og griber vi ikke ind, estimerer EU, at forbruget - og dermed også de uendelig stabler af affald - kun vil vokse.

Det er årsagen til, at EU-Kommissionen denne uge har præsenteret en stor affaldspakke, der har til formål at stoppe udviklingen og i stedet mindske mængden af emballageaffald. 

- Efter at have taget fat på engangsplastik tager vi nu det næste skridt på vej mod en fremtid uden forurening. Vores forslag i dag reducerer emballageaffald, fremmer genbrug og genopfyldning, øger brugen af ​​genbrugsplast og gør det nemmere at genbruge emballage, lød det fra Frans Timmermans, der er ledende næstformand for EUs Green Deal.

EU-Kommissionen foreslår konkret en række ændringer til den nuværende EU-lovgivning om emballage og emballageaffald. Ændringerne går blandt andet på, at alle virksomheder skal tilbyde en vis procentdel af deres produkter i genanvendelig eller genopfyldelig emballage. 

Derudover bliver visse former for emballage helt forbudt. Det gælder blandt andet engangsemballage til mad, når det indtages på restauranter, engangsemballage til frugt og grønt samt miniature shampooflasker, som man kender dem fra hoteller.

Dertil kommer, at al emballage på den ene eller anden måde skal være genanvendelig fra 2030.  

For emballage til fødevarer gælder også et minimumsindhold af genanvendt plast på 10 procent stigende til 50 procent i 2040.

Vigtigt at sikre fødevaresikkerheden

Direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen, hilser affaldspakken velkommen.

- Vi støtter fuldt op om forordningens intention om, at alle emballager skal være genanvendelige i 2030, og at vi skal arbejde mod en reel cirkulær anvendelse på emballageområdet, udtaler Flemming Nør-Pedersen i en skriftlig kommentar.

- Fødevarevirksomhederne arbejder allerede i dag på at sikre, at deres emballager kan genanvendes, så de blandt andet minimerer deres klimaaftryk. Det er særligt vigtigt, at fødevareerhvervet tager et ansvar, fordi fødevareemballage skønsmæssigt står for over halvdelen af emballagemængderne fra husholdningerne, siger han.

Flemming Nør-Pedersen erkender også, at fødevareerhvervet har en forpligtelse til på trods af de nye regler at sikre, at emballagerne fortsat sikrer høj fødevaresikkerhed og lang holdbarhed, som reducerer madspild.

- Det er i sig selv med til at minimere miljøbelastningen, siger han.

Ønsker sig højere ambitioner 

Landbrug & Fødevarer kunne dog godt ønske sig, at politikerne i Bruxelles havde haft højere ambitioner med på kontoret. 

Ifølge de nye regler skal emballagen nemlig ikke nødvendigvis kunne genbruges en-til-en, men kan eksempelvis godt opfylde reglen om 100 procent genanvendelse af emballagen, hvis det bedre kan smeltes om og bruges til noget andet.

- Vi kunne dog godt ønske os regler, som forhindrer downcycling, det vil sige, hvor man fx bruger genanvendt fødevareemballage i havemøbler eller lignende produkter, hvor der ikke er behov for samme plastkvalitet. Vi skal fastholde den genanvendte fødevareemballage til ny fødevareemballage, men her halter forordningen desværre gevaldigt, lyder det fra Flemming Nør-Pedersen.

EU-Kommissionen foreslår i deres lovpakke også en indførelse af en harmoniseret obligatorisk mærkning af emballager, som skal forbedre forbrugernes sortering. 

Der bliver også foreslået et forbud mod særlige emballagetyper til foodservicemarkedet, og så bliver det forbudt for medlemsstaterne, altså herunder Danmark, at forbyde eller begrænse emballager, som lever op til forordningens krav. Det betyder, at Danmark ikke kan stille nationale krav til indhold og mærkning af emballagen.

Faktaboks

  • I gennemsnit genererer hver europæer næsten 180 kilo emballageaffald om året. Emballage er en af ​​de største brugere af nye materialer, da 40 procent af plastik og 50 procent af papir, der bruges i EU, er bestemt til emballage.

  • Uden handling ville EU se en yderligere stigning på 19 procent i emballageaffald i 2030, og for plastemballageaffald endda en stigning på 46 procent.

  • Emballageaffald er steget med mere end 20 procent i løbet af de sidste 10 år i EU og forventes at stige med yderligere 19 procent frem til 2030, hvis der ikke gøres noget.

  • EU-Kommissionen anslår spcifikt, at brugen af plastemballage vil stige med hele 46 procent i forhold til i dag frem mod 2030.

  • Kilde: EU-Kommissionen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle