Afgørelse i retten koster L&F millionerstatning til svineavler

Da Solvang Svineavl i 2014 blev opsagt af L&F, kunne de have solgt kontrakten videre. Det har Sø- og handelsretten vurderet, og derfor skal L&F betale erstatning. Jurister vurderer nu, om sagen skal ankes til Landsretten.

Sø- og handelsretten har i dag givet Landbrug & Fødevarer ret i, at Solvang Svineavls kontrakt kunne opsiges i 2014 grundet længerevarende udfordringer med avlsarbejdet og dårlige avlsresultater. 

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Retten giver imidlertid ikke L&F medhold i, at den opsagte kontrakt ikke kunne overdrages til andre i opsigelsesperioden. 

Derfor skal L&F betale Solvang en erstatning svarende til det beløb, som et salg efter Solvangs vurdering kunne have indbragt – i dette tilfælde 7 mio. kr. 

"Det overrasker mig, at retten mener, at rettighederne i denne kontrakt kan overdrages, selvom kontrakten er opsagt af helt særlige grunde og med et varsel på 36 måneder", siger chefjurist i Landbrug & Fødevarer, Charlotte Bigum Lynæs.

Sagen er dog ikke principiel, vurderer chefjuristen:

"Det er efter min opfattelse en simpel juridisk tvist om overdragelsesadgangen og et erstatningskrav. Retten følger ikke Solvangs anbringender i øvrigt", siger Charlotte Bigum Lynæs.

Hun vil nu nærlæse dommen sammen med advokaterne fra Kromann Reumert med henblik på at vurdere, om der er basis for at anbefale en anke til Landsretten.

Det skal i givet fald ske inden for fire uger.

Afgørelse om en eventuel anke træffes af bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle