Afgrøde-rapport: Besværlig majshøst i USA sætter ikke store aftryk på priserne

Gisningerne om, at den amerikanske majshøst var lige så udfordrende som den danske har været det, er ikke kommet til udtryk af tirsdagens WASDE-rapport, der har uændrede produktionsestimater.

Årets sidste WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium blev offentliggjort tirsdag aften.

Forventningen om ændringer i den globale forsyningsbalance i denne måneds rapport var i forvejen skruet godt i bund. Resultatet blev derefter, med meget få ændringer af betydning. Det skriver Mads Kristensen, Senior Sales Manager, Commodity Sales, hos Jyske Markets.

I forhold til majs, hæves den globale majsproduktion i aftens rapport med over 6 mio. ton, men produktionsstigningen kan alene tilknyttes til en kinesisk opjustering, som i forvejen var kendt.

Derudover er der en lille nedjustering af den canadiske majs, som en konsekvens af ugunstigt høstvejr, mens produktionen i USA, Brasilien og Argentina fastholdes uændret.

De globale slutlagre opjusteres med små 5 mio. ton, som igen reflekterer opjusteringen fra Kina, og som markedet derfor ikke tillægger noget betydning. Forsyningsbalancen eksklusiv Kina opretholdes næsten uændret, stort set som forventet.

Hvis der op til rapporten var små gisninger om, at den amerikanske majshøst var lige så udfordrende som den danske har været det, så er det i hvert fald ikke noget, der foreløbig er kommet til udtryk i produktionsestimaterne.

Med både en udfordret vækstsæson og høstsæson for majsen i USA, må vi sige, at dem der har står for sorteudviklingen har udført sit arbejde til fulde, og sørget for at planterne kan modstå den mere ekstreme vejr. Vi anser rapporten som prisneutral på tværs af afgrøderne, og der er heller ingen større bevægelser at spore i markedet.

Hveden holdes status quo

For hveden holdes udsigterne for den globale hvedeproduktion status quo i forhold til sidste måned. Den store hvedehøst på den nordlige halvkugle er for længst afsluttet, men den europæiske og russiske produktion opjusteres alligevel med en halv mio. ton hver.

De argentinske og australske produktionsestimater nedjusteres begge med hver 1 mio. ton, men ikke mere end markedet var enige om forinden rapporten. For Australiens vedkommende falder produktionen til det laveste niveau siden 2007/08 med en forventet produktion på blot 16,1 mio. ton.

Forventningerne til den globale eksport sænkes også en smule, hvilket betyder at de globale lagre estimeres at stige til 289,50 mio. ton - mod et lille ventet fald til 286,3 mio. ton.

Estimaterne for den amerikanske hvedeeksport hæves lidt, hvilket giver et lille træk på lagerne i forhold til sidste måned, og på den baggrund kvitterer hveden i Chicago med en lille stigning, mens møllehveden lukker marginalt i minus.

Soja-produktionene hæves en smule

Heller ikke for sojabønner finder vi overraskelser i aftenens rapport.

Produktionen hæves en smule som konsekvens af en lidt større kinesisk produktion, mens produktionen blandt de lande der betyder noget; USA, Argentina og Brasilien, holdes uændret.

Heller ikke på hverken forbruget eller eksporten er der ændringer, og således ender tallene, hvor de også sluttede sidste måned.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle