Afgrøderapport: Varme piller toppen af hvedeudbytter i Rusland og EU

Et godt stykke hen ad vejen er Wasde-rapporten for juli en kopi af kvartalsrapporten. Hvedeudbytterne er derimod blevet justeret.

Oven på forrige uges kvartalsrapport fra USDA, har tilværelsen i afgrødemarkedet været forbundet med en smule mere spænding end normalt.

Det samme gælder også juli måneds WASDE-rapport, der sædvanligvis ellers kan være lidt af en tør omgang. Denne gang forholder det sig med rette lidt anderledes, om end torsdag aftens rapport et stykke hen af vejen er en kopi af kvartalsrapporten for majs og sojabønner.

Omvendt forholder det sig derimod for hvede, hvor varme piller toppen af udbytterne i især Rusland og EU.

Det skriver Jyske Markets i en kommentar.

Der er ifølge USDA’s estimater udsigt til en strammere global forsyningsbalance for hvede i 19/20 sæsonen. Produktionen sænkes med 9,4 mio. tons, der tilføres lavere produktion i en række lande, hvor EU og Rusland topper med hhv. -2,5 og -3,8 mio. tons.

USDA argumenterer at den varme og tørre forsommer simpelthen har overrasket mere negativt på udbytterne end først antaget. Også produktionen i Canada, Australien og Ukraine sænkes. Disse landes lavere produktion, ventes også at ramme landenes eksport, som ligeledes sænkes.

Det ventes omvendt at understøtte den amerikanske der opjusteres, trods et prisniveau der i øjeblikket ikke er konkurrencedygtigt. Efterspørgslen sænkes globalt små 3 mio. tons, men altså ikke i samme grad som produktionen. Det betyder at slutlagrene falder i forhold til sidste måneds estimater med cirka 8 mio. tons, mod markedets forventninger om et fald på 4 mio. tons.

Majsproduktion hæves

Den amerikanske majsproduktion hæves i forhold til sidste måneds rapport med fem mio. tons til 352,44 mio. tons.

Produktionen baserer sig på udbytter der fastholdes på 166 bushels pr. acre, mens arealer holdes uændret i forhold til kvartalsrapporten d. 28. juni.

Som tidligere nævnt vil USDA opdatere arealestimaterne med august-rapporten, for både majs og sojabønner. Produktionsudsigterne excl. USA fastholdes i rene træskolængder uændret. Det samme gør estimaterne for det globale forbrug.

Kombineret med en opjustering af indgangslagrene øges forventningerne til slutlagrene med næsten 8,5 mio. tons i forhold til sidste måned. WASDE-rapporten bringer i sidste ende dermed ikke meget nyt med sig på majsfronten, i forhold til forrige uges kvartalsrapport. 

Bekræfter fald i sojaproduktion

Estimaterne for den amerikanske sojabønneproduktion bliver, som for majs, et langt stykke hen af vejen en kopi af kvartalsrapporten, som dermed tilpasses i aftens rapport.

Det betyder at estimaterne for et fald i den amerikanske produktion bekræftes, og det sættes sig på slutlagrene der reduceres tilsvarende til amerikanske produktionsnedgang. Vi må igen afvente næste måneds WASDE-rapport, før vi bliver klogere på de endelige produktionsudsigter for USA.

For majs og sojabønner kom denne måneds rapport ikke med de store overraskelser, da den langt hen af vejen blot blev en kopi af kvartalsrapporten for så vidt angår de amerikanske produktionsudsigter.

Majs og soja reagerede indledningsvist, indtil markedet indså at justeringerne i forhold til sidste måned, langt hen af vejen var fra den omtalte kvartalsrapport, mens de globale udsigter uden for USA ikke bidrog med store ændringer.

Fortsat øget forsyningsbalance

Historien for hveden var derimod noget anderledes. Her blev slutlagrene nedjusteret til 286,5 mio. tons, mod markedets forventninger på 292.

Udsigterne til den ellers så bugnende produktion, er pludselig ikke så bugnende mere, hvis USDA’s estimater holder vand. Vi er dog stadig komfortable med den kommende sæsons forsyningsbalance i hveden, der over sæsonen fortsat ventes øget med over 11 mio. tons på globalt plan, hvoraf cirka halvdelen kan tilskrives verden excl. Kina.

Den lavere produktion sender på retfærdigt vis hveden lidt højere, men større prisstigninger på den længere bane har vi endnu svært ved at se forekomme, da der ikke er udsigt til et vedvarende efterspørgselsdrevet marked.


 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle