Afrikansk svinepest koster dansk storfarm i udlandet dyrt

Afrikansk svinepest har kostet DCH International et tocifret millionbeløb i 2018.

Den danske kæmpe svineproduktion i Rumænien, DCH International, vudererer at have mistet 39 mio. kr. i tabt indtjening i 2018 på grund af Afrikansk svinepest.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Mandag holdt DCH International A/S generalforsamling, hvor årsrapporten for 2018 blev fremlagt.

Driftsresultatet blev på 44 mio. kr. i 2018 og det er det laveste i mange år, konkluderer DCH international. Det skyldes dels afrikansk svinepest og dels de lavere svinepriser. 

Resultat før skat blev på 11,1 mio. kroner.Resultat blev opnået på basis af en omsætning på 492 mio. kr.

"I lighed med resultatet for 2017 er årets resultat, som forventet, påvirket negativt af større indkøringsomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af en stor produktionsudvidelse. Den samlede produktion nåede i 2018 511.000 grise på selskabets 9 produktionsenheder i Rumænien", skriver DCH International.

Bestyrelsen og ledelsen i DCH International A/S betegner årets resultat som tilfredsstillende, set i lyset af de store udfordringer ASF-udbredelsen i Rumænien har medført.

Den omtalte produktionsudvidelse meldes stort set afsluttet i 2018 og fuldt indkørt. Dette løfter den årlige produktion af slagtesvin til ca. 600.000 stk.

"Rumænien oplevede i andet halvår 2018 op i mod 1200 udbrud af ASF især i baggårdsbesætninger. De afledte effekter heraf har alvorligt forstyrret selskabets produktionsflow, såvel som salgskanaler", lyder det videre.

Produktionen er blevet forstyrret både af, at nogle farme har været ”fanget” i karantænezoner, som medfører at ingen grise må flyttes fra de berørte farme, og også af, at regionale overvågningszoner har hindret flytning af smågrise til opfedning på farme beliggende udenfor overvågningszonerne.

Bortset fra en mindre lejet stald har selskabet undgået ASF udbrud på egne farme. Dette tilskrives den meget høje biosikkerheds standard implementeret over de seneste år.

På generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgård som genvalgt formand.

Faktaboks

DCH International A/S har som hovedaktivitet at drive og udvikle svineproduktion på underforsynede markeder baseret på dansk know-how.

Den samlede produktion består i dag af 17.500 søer med tilhørende slagtesvineproduktion og beskæftiger i alt 450 medarbejdere i Rumænien.  DCH International A/S er ejet af 98 aktionærer. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle