Aftale om jordfordeling på plads: Tre ting skal den levere

Der er fundet 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling. På sigt skal 6.800 hektar omfordeles, og det skal være til glæde for bl.a. vandmiljø, klima og landdistriktsudvikling.

Torsdag enedes partierne bag tørkepakken om, hvordan de lovede 150 mio. kr. skal udmøntes til mulitifunktionel jordfordeling.

Dermed er startskuddet gået for at 6.800 hektar landbrugsjord kan blive omfordelt.

Men det er et krav, at omfordelingen understøtter mindst tre af følgende formål:

Vandmiljø, klima, friluftsliv, drikkevandsbeskyttelse, landdistriktsudvikling, natur og biodiversitet, skovrejsning, økologisk jordbrug og/eller samling af landbrugsejendomme.

Fin start

Landbrug & Fødevarer-formand Martin Merrild kalder aftalen en fin start, men han lægger ikke skjul på, at der skal flere penge til.

"Det her er en fin start. Men da vi fremlagde vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om jordfordeling, efterlyste vi, at der blev sat 1 mia. kr. af til en start. Og det var da også mit indtryk under valgkampen, at politikerne bredt roste vores forslag, så jeg håber selvfølgelig, at man vil finde resten af pengene i en nær fremtid. Det her kan kun lykkedes med et tæt samarbejde mellem landmand, kommune og stat", siger han og tilføjer:

"Vi vil nu opfordre vores landmænd til at tage fat i deres kommune og få en snak om, hvor der lokalt kan være potentiale i jordfordelinger. Det er vigtigt, at det sker på en ordentlig måde, hvor vi får byttet jord med store mængder af klimagasser ud til noget mere robust jord, hvor vores landmænd kan fortsætte deres produktion".

Skal bero på frivillighed

Den mulitifunktionelle jordfordeling skal sikre erfaringer, der kan bruges i en senere mere omfattende jordreform.

Konkret er det kommuner og evt. Naturstyrelsen, der kan søge om fri multifunktionel jordfordeling til deres projekter.

Projekterne forudsætter tydelig lokal opbakning og beror på frivillighed. Lokale interessenter som lodsejere og landboforeninger skal inddrages.

De 150 mio. kr. hensættes i en fonde og kan bruges i perioden 2020-2022.

Opdateret kl 11:34: Kommentar fra Martin Merrild tilføjet

Faktaboks

Eksempel på multifunktionel jordfordeling:

Multifunktionel jordfordeling er et redskab til at samtænke mange forskellige hensyn i landskabet på én gang: Landmand Hansen og landmand Jensen ejer begge jord i et område, hvor kommunen gerne vil lave et vådområde, rejse skov og beskytte drikkevandet. Borgerforeningen vil gerne opstille et par borde og bænke og lave en sti i området, så beboerne i nabolandsbyen kan nyde madpakken og udsigten. Landmand Hansen og landmand Jensen er begge interesserede i at stille deres jord til rådighed for disse formål, fordi de i stedet tilbydes attraktiv landbrugsjord andet steds. Det tænkte eksempel hjælper både klimaet, miljøet og giver ny natur og nye friluftsmuligheder, når jorden omfordeles.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle