Aftale på plads: Sådan bliver betalingsmodellen for grænsevask

Eksportgrise dækker fremover 60 procent, og grise der opfedes i Danmark 40 procent, af omkostningen ved grænsevasken.

Senest 1. juli træder en ny 60/40 betalingsmodel for vask ved grænsen i kraft.

Det er de tre parter bag aftalen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier blevet enige om.

Konkret betyder det, at en eksportgris bidrager med 78 øre, og en gris der vokser op i Danmark bidrager med 52 øre.

For grise der vokser op i Danmark, arbejder man på, at de 52 øre fordeles ligeligt mellem smågris og slagtesvin, således at hver betaler 26 øre.

Sammenhold

Erik Larsen, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, erkender at processen frem mod aftalen har været lang, men at det har været vigtigt, at få alle parter med i aftalen.

"Sammenholdet har været det vigtigste, og aftalen sikrer en fortsat høj smittebeskyttelse. Det er jeg glad for", siger han.

Hos Danske Svineproducenter understreger Kim Heiselberg også, det vigtige i at Danmark har den ekstra smittebeskyttelse, som vasken ved grænsen indebærer.

"Og med aftalen undgår vi en splittelse mellem svineproducenter, der eksporterer, og svineproducenter, der leverer til slagtning i Danmark", siger han.

Også Asger Krogsgaard er godt tilfreds med den aftale, der er landet.

"Det er altafgørende, at vi beskytter os bedst muligt mod afrikansk svinepest", siger han.

Opkræves via DANISH

Aftalen betyder, at alle bidrager til arbejdet med at holde smitsomme sygdomme ude af landet.

Opkrævningen vil ske direkte hos svineproducenterne via DANISH-ordningen. Aftaleparterne undersøger dog, hvordan den størst mulige del i fremtiden kan finansieres via Svineafgiftsfonden. Man undersøger nu, hvordan det kan lade sig gøre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle