Agritechnica-tendens: Optimering frem for øget størrelse

Agritechnica er en stor mundfuld. Og hvad gemmer der sig monstro af tendenser midt i virvaret og de enorme menneskestrømme i de 27 haller? Og hvilke små og store tekniske landvindinger er mon særligt interessante for danske landmænd? Vi satte agro-konsulent hos Danske Maskinstationer & Entreprenører, Henning Sjørslev Lyngvig, stævne på den tyske messe i vores søgen efter svar.

Kan du pege på en særlig interessant tendens på Agritechnica?

»Ja, jeg ser faktisk en tendens i, at frem for at man går i retning mod større og større maskiner, ser vi teknologier, der gør, at man udnytter de eksisterende maskinstørrelser bedre. En spændende trend på Agritechnica er nemlig de mange hjælpesystemer, der optimerer anvendelsen af de kendte landbrugsmaskiner. Et godt eksempel er autoindstilling af mejetærskere, som flere producenter tilbyder på flere niveauer. Det er helt sikkert, at det hæver høstkapaciteten væsentligt og hæver renheden af den høstede vare. Ved løbende indstilling af mejetærskeren tilpasses bl.a. indstillingerne af solde, blæser, rotorer, fremkørselshastighed mv. efter de aktuelle forhold. Mange mejetærskeres kapacitet udnyttes generelt kun cirka 70 procent. Systemer til automatisk og løbende indstilling kan hente det meste af de sidste 20-30 procent. Derved kan man nøjes med en mindre maskine. En af producenterne angiver netop en mulig merkapacitet ved automatisk indstilling på mere end 20 procent. Det er min vurdering, at de ikke er helt galt på den«.

Hvad har du spottet inden for traktorerne?

»Autoindstilling af traktorfunktioner er også på vej. Heri indgår bl.a. automatisk lufttryksregulering eller vejledning til indstilling af lufttrykket, hvilket vi ved har stor betydning for brændstofforbruget og reduktion af jordpakning af overjorden. Trelleborg har f. eks. lavet et system, hvor løbende måling af aksellast bruges til automatisk indstilling af dæktrykket. Også nye dæktyper er på vej til både vej og mark, hvor dæktryksregulering afgør, om dækket er en vej- eller marktype. Herunder er der systemer til dæktryksregulering, der vil komme til at være standard på traktorer og motorredskaber i fremtiden, igen for at spare brændstof og for at minimere jordpakning. Et problem har været fylde- og tømmetiden, men større rørdiameter har forbedret tidsforbruget væsentligt. Det ser man bl.a. hos Vredo. Endelig kan jeg fremhæve, at New Holland er kommet med dobbeltkobling til deres T6-serie. Dobbeltkobling er nok den automatiske transmissionstype, der har mindst transmissionstab«.

Hvad med de selvkørende traktorer - kan vi tage dem alvorligt?

»Ja, bestemt. Autonome enheder er på vej i både stor og lille størrelse. New Holland har deres udgave af en selvkørende »stor« traktor. Agco’s Xaver arbejder med mange små enheder som en helt anden løsning«.

Med hensyn til service og nedbrud. Er der nye ting, der kan få betydning?

»Ja, der er et godt eksempel hos John Deere. Fra 2018 tilstræber John Deere at forudsige nedbrud via on-line overvågning af f.eks. hydraulikydelse og olietemperatur. Kunderne kan blive ringet op, hvis der er fejl. Herved reduceres down-tid, og effektiviteten hæves. Der er overvejelser omkring overvågning af oliekvaliteten, så serviceintervaller bliver variable«.

Full-line tendensen - er den stadig i gang?

»Ja, der er stadig en klar trend i, at de store traktorfabrikanter vil tilbyde full-line løsninger. Det ses ved New Holland, John Deere, Claas og MF/Fendt, der har fremvist grovfodergrej fra Fella og Lely i rødt og grønt«.

Er du faldet over detaljer, som kan få betydning for landmanden i det daglige?

»Dem er der flere af. Amazone har eksempelvis lavet gødningsmåtter, der lægges ud i marken, lidt ligesom de kendte Yara spredebakker. Forskellen er, at Amazones løsning fotograferes via en app, der så genererer en ny optimeret indstilling for gødningssprederen. Man slipper for at tømme gødningsbakkerne. Og Rauch tilbyder automatisk sensorstyret indstilling at spredebilledet. Hos Köckerling tilbyder man varieret udsædsmængde i forhold til målinger af jordbundsforhold mv. Det opnås ved et samarbejde med TopSoil Mapper fra Geoprospectors, der blev vist første gang på Agritechnica i 2015«.

Faktaboks

Henning Sjørslev 
Lyngvig

  • 49 år og bosiddende i Gangsted mellem Horsens og Odder. 
  • Var selvstændig landmand i 10 år. På grund af rygproblemer blev gården solgt i 2006, hvorefter han læste til jordbrugsteknolog. 
  • Har også været projektleder hos Dan-Corn og senest på Seges som specialkonsulent, markteknik, i seks år. 
  • Fra maj 2017 hos Danske Maskinstationer & Entreprenører som konsulent i DM&E Agro, landbrugsmaskinstationerne i Danmark.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.