Danish Pig Genetics P/S

100 års erfaring inden for professionel svineavl kombineret med genetik i absolut verdensklasse. Det er opskriften på Danish Genetics - et stærkt avlsselskab på det globale marked for svineproduktion.

Aktuelt

Dansk Landrace

Dansk Landrace er en af hundyrracerne, som bliver brugt i det danske avlskrydsningsprogram. Landracen er et stærkt dyr med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber. Derfor bruges den som et moderdyr til den kendte krydsningsso (LY/YL-so), der er verdenskendt for sine økonomiske fordele ved produktion af slagtesvin. Dansk Landrace indgår i Danish Genetics’ avlsprogram.

Læs mere

Dansk Yorkshire

Dansk Yorkshire er en af vores hundyrracer i det danske avlskrydsningsprogram. Yorkshiren er kendetegnet ved gode moderegenskaber og gode produktionsegenskaber i forhold til frugtbarhed, tilvækst, foderforbrug, kødprocent og kødkvalitet. Yorkshiren anvendes derfor som et moderdyr til den profitable krydsningsso (LY/YL-so). Dansk Yorkshire indgår i Danish Genetics’ avlsprogram som den anden, udover Dansk Landrace, hundyrrace.

Læs mere

Duroc

Durocen er kendt for sin høje tilvækst, sit lave foderforbrug, sin høje kødprocent og sin gode kødkvalitet. Durocen er det oplagte valg som faderrace til produktion af slagtesvin med LY/YL-søerne, da man ved denne racekrydsning opnår eksemplariske resultater. Dansk Duroc indgår i Danish Genetics’ avlsprogram på faderrace-siden.

Læs mere

Krydsningsdyr/hybrid (LY/YL)

Krydsningssoen (LY/YL), også kaldet hybridsoen, er en krydsning mellem Dansk Yorkshire og Dansk Landrace. Resultatet af krydsningen er den mest optimale so til slagtesvinsproduktion på markedet, hvad angår økonomi og effektivitet, hvilket skyldes dyrets lave foderforbrug, høje tilvækst, høje fertilitet, gode moderegenskaber, gode holdbarhed og høje slagtekvalitet.

Læs mere

Sæd

I vores landsdækkende KS-setup arbejder vi sammen med Ornestation Mors, som er en professionel aktør. Samarbejdet med Ornestation Mors giver os mulighed for at tilbyde svineproducenter i hele verden en komplet og konkurrencedygtig sædløsning på tværs af vores avlsdyrsracer: Duroc, Landrace og Yorkshire.

Læs mere

Genomisk Selektion

Genomisk selektion er et ekstremt effektivt værktøj til at sikre avlsfremgang. Vi indsamler 50.000 DNA-markører fra hvert dyr til vores database, som gør det muligt at udvælge de bedste avlskandidater. Markørerne gør os desuden i stand til at undersøge den genetiske indflydelse på forskellige egenskaber. Det giver en 30% avlsfremgang sammenlignet med tidligere metoder. Viden om det enkelte avlsdyrs DNA-markører bruger vi til med stor præcision at angive, hvor sandsynligt det er, at et specifikt avlsdyr videregiver bestemte egenskaber. Med den viden bestemmer vi avlsværdien for de enkelte egenskaber.

Læs mere

DMRI-test

Vi bruger som de første i Danmark DMRI-tests til at sikre avlsfremgang. DMRI-testen er en CT-scanning af kadaveret, som giver os værdifuld viden om knoglestrukturer, kropsbygning og kødkvalitet hos det enkelte dyr. Ud fra disse tests kan vi mere nøjagtigt fastlægge, hvordan genetikken spiller en rolle i knoglestruktur, kropsbygning og kødkvalitet og avle efter nye egenskaber inden for disse kategorier.

Læs mere

Balanceret Avlsprogram

Vores avlsfilosofi i avlsprogrammet for Danish Pig Genetics er at bruge den nyeste teknologi, innovation og anerkendt genetisk ekspertise til at skabe genetisk fremskridt, der sikrer vores kunder den højeste produktionsøkonomi. Dette opnår vi gennem vores nøje udvalgte avlsmål, hvor fokus er på at avle for egenskaberne bag robusthed, reproduktion, moderegenskaber, effektivitet, vækst og slagtekvalitet. Med andre ord så stræber vi efter at udvikle topgenetik af højeste værdi for alle aktører i værdikæden inden for svineproduktion.

Læs mere

Effektivitet

Effektivitet er den primære drivkraft for en bæredygtig produktion. En forbedret effektivitet er central i mindskelsen af klimaaftrykket. Den forbedrede effektivitet kommer til udtryk i vores avlsmål, hvor der avles efter en forbedret foderudnyttelse i slagtesvin. En forbedret foderudnyttelse vil mindske andelen af foder til den samme mængde produceret kød. Med en forbedret foderudnyttelse vil der herved opnås en høj produktivitet med et reduceret klimaaftryk.

Læs mere

Reproduktion

Soens reproduktion er en vigtig drivkraft for produktiviteten. Derfor gør Danish Pig Genetics brug af sine velkendte produktionsdygtige søer for at forbedre hunsidens reproduktion yderligere. Reproduktionsevnen evalueres på baggrund antallet af levende grise fem dage efter fødslen. Denne egenskab har vist sig at være positivt genetisk korreleret med pattegriseoverlevelse og derfor antallet af fravænnede grise per so.

Læs mere

Vækst

Vi fokuserer på en daglig forøgelse af kropsvægten på forskellige stadier af væksten for grisen. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra fødsel til 30 kg accelererer dyrenes vækst og reducerer foderomkostninger. Genetisk fremskridt inden for daglig tilvækst fra 30 kg til slagt giver flere muligheder; enten reduceres antallet af dage indtil færdig slagtevægt, ellers øges slagtevægten inden for samme antal dage.

Læs mere

Moderegenskaber

Som noget nyt vil selektion for moderegenskaber resultere i søer, der giver smågrisene øget vægt ved fravænning og derfor kræver færre vækstdage til slagtning. Denne moderlige genetiske effekt fra soen på den daglige tilvækst hos smågrisene betyder, at Danish Genetics-søer producerer flere kilo kød per årsso.

Læs mere

Slagtekvalitet

Værdien af slagtekroppen driver indtægterne for slagtesvinsproducenter og har en betydelig indflydelse på resten af værdikæden for svineproduktion. Inden for slagterkarakteristik selekterer og avler vi direkte efter rygspæk og vægt. Disse er egenskaber, som måles direkte og har en direkte indflydelse på slagtekvaliteten. Direkte selektion for rygspæk benytter sig af de kendte relationer mellem måling af rygspæk med andre avlsmålsegenskaber. Denne tilgang sikrer, at vi leverer produkter med det nødvendige fokus på slagtekvalitet.

Læs mere

Robusthed

Robusthed har en enorm indflydelse på svineproducenters profit. Robusthed definerer en række egenskaber, der sikrer sunde og stærke grise, som har en længere holdbarhed, producerer kød på mere effektiv og velfærdsmæssig vis, og som er modstandsdygtige i forskellige miljøer. Robusthed består af soholdbarhed og styrke.

Læs mere

Arrangementer

Tidspunkt / varighed

Arrangement

Arrangør

Kategori

Kontakt os

Tore Buhrkall

Tel: 81 40 22 22

Kristina Vesterager Riddersholm

Tel: 81 40 22 23

Mai Steenbock Nielsen

Tel: 81 40 26 17