DeLaval: Automatisk progesteronmåling gennem mælken

Arrangør: DeLaval A/S

Kvæg

Automatisk progesteronmåling gennem mælken ved DeLaval malkerobot VMS V310. Hvordan landmanden benytter resultater til at udpege brunst, cyster, drægtighed og abort hos malkekøer.

DeLaval RePro™ gør det ultimative malke- og managementsystem til et komplet værktøj for reproduktionstyring. DeLaval RePro™ giver et klart billede af hvert kos reproduktionsstatus ved at DelPro Biomodeller måler progesteronniveauet i mælkeprøver, der automatisk udtages af VMS V310.

Begynder koen sin reproduktionscyklus efter kælvning; er hun virkelig i brunst eller går hun med en stille brunst; har hun en cyste; er hun nu drægtig eller har hun haft en tidlig abort? Landmanden får svar på alle disse afgørende spørgsmal i DelPro, hvor de automatisk præsenteres i form af rapporter. Alt dette giver sundere køer, forbedret rentabilitet og køer, der bliver drægtige på det rigtige tidspunkt, det resulterer i flere produktive laktationer.

Kvægrådgiver Martin Overgaard hos DeLaval og kvægdyrlæge Camilla Dooleweerdt Rasmussen hos Lattech holder indlægget.  

Gense webinar

Torsdag 25. november 2021
Kl. 15:00 - 15:30
Se webinar her

Kontakt os

Tekniske problemer? Kontakt LM

Tel: 33 39 47 35