Markedsanalytiker: Det er et problem, at forbruget af svinekød er faldende

Forbrug af svinekød i EU er faldende. Det udfordrer stabiliseringen af det europæiske svinekødsmarked, fortalte Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter, på AgroWeb-indlæg.

Et nedadgående forbrug af svinekød skaber problemer for EU, der drømmer om at få en bedre balance mellem produktionen og afsætningen af svinekød.

Netop kødforbrug var et af de emner, som Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter, tog op, da han var indlægsholder på AgroWeb onsdag eftermiddag.

Han fremviste en planche med EU-svinekødsforbruget, der i 2020 var opgjort til 32,7 kg. I 2021 ventes det at lande på 33,0 kg, men vil derefter falde til 32,4 i 2025 og yderligere til 31,9 kg i 2030. Tidligere var forbruget højere.

Med et faldende forbrug sammenholdt med en stabil produktion af svinekød i EU er der problemer i sigte.

"Når vi kigger på produktionen i hele Europa, er den forholdsvis stabil. Det giver nogle udfordringer, for når du ikke kan eksportere til tredjelande (Tyskland er i en vis grad forhindret i eksport grundet ASF-udbrud, red.) og har en stabil produktion, så skal vi også have et stabilt forbrug. Det har vi ikke", sagde Markus Fiebelkorn. 

Tallene fra EU tror han samtidig er for optimistiske med henvisning til det tyske svinekødsforbrug, som har været meget kraftigt faldende gennem en årrække.

"I Tyskland siger man, at forbrugerne i gennemsnit spiser et kg svinekød mindre pr. person pr. år. Med 80 mio. indbyggere er det ensbetydende med 800.000 færre slagtninger pr. år", sagde han og forklarede, at udviklingen med mindre forbrug af svinekød har sine årsager.

Markus Fiebelkorn henviste blandt andet til, at universiteterne i Berlin med tusindvis af studerende og medarbejdere har fjernet stort set alt svinekød fra menukortet. Det samme er tilfældet hos bilgiganten VW, hvor nationalspisen karrypølse ikke længere kan nydes i frokostpausen.

Trods vanskelige markedsvilkår både i EU og Kina, som også blev omtalt på seminaret, begynder Markus Fiebelkorn dog så småt at se positive takter for noteringerne, der traditionelt plejer at stige i november for smågrisens vedkommende. 

I de seneste fem år er der bortset fra et enkelt år set en prisstigning på smågrise hos SPF i november, og det passer godt med, at slagtesvinenoteringerne typisk begynder at stige kraftigt i februar. 

Efterspørgslen fra Tyskland på danske smågrise forventer han ikke blive mindsket trods den lave slagtesvinenotering, idet der for tiden sker en meget stor slagtning af søer i Tyskland.  

 

Få meget mere at vide om smågrisepriser ved at se hele interviewet her:

Smågrisemarked – udvikling og forventninger