Nu finder de alle brunster og de tidlige aborter

DeLaval RePro har givet Jesper Waskiw Pedersen et bedre overblik over brunster, og det har forbedret reproduktionseffektiviteten på bedriften. 

Der er penge i at finde alle brunster og at opdage tidlige aborter hurtigt. Det har mælkeproducent Jesper Waskiw Pedersen, Søndersø, erfaret, efter han fik nye malkerobotter med systemet DeLaval RePro, som overvåger køernes reproduktion. 
For halvandet år siden fik de på bedriften nye malkerobotter fra DeLaval – VMS V310, og det har de ikke fortrudt et sekund. 

"Vi kigger ikke længere efter på køerne, om de er i brunst. Det sørger systemet for", siger han.

Han får nemlig en alarm på systemet, og så ved han, at koen skal insemineres i løbet af 36-48 timer for førstekalvskøer og i løbet af 48-72 timer for ældre køer. 

Overvågningssystemet holder nemlig øje med hormonet progesteron i mælken, og det sladrer om mange ting:

Brunster – også stille brunst
Drægtighed
Aborter – især de tidlige kan være svære at opdage
Cyster.

Merpris 10 procent

Systemet DeLaval RePro er selvfølgelig ikke gratis. En malkerobot med DeLaval RePro koster cirka 10 procent mere end uden systemet.

"Jeg sad så sent som i går og regnede økonomi på det. Omkostningerne er de samme som, inden vi fik det. Nu bliver der bare mange flere køer med kalv, og de bliver også hurtigere med kalv, så fordelen er i indtjeningen", siger Jesper Waskiw Pedersen. 

Han har 140 jersey årskøer og to malkerobotter. 

Inseminering rykket

Siden de fik systemet, har de rykket inseminering til cirka 70 dage efter kælvning i stedet for 42 dage, og det giver ikke færre kalve. Det er i tidens ånd at have en længere laktationsperiode, men senere brunster kan være sværere at se fysisk, og der har DeLaval RePro en stor fordel. DeLaval RePro overser ikke en brunst.

"Det giver et godt overblik og en nem hverdag, og det er en særlig fordel, at man ved besked i god tid i forvejen med hensyn til inseminering", siger han. 

Klart fokus

På AgroWeb torsdag kunne man se Camilla D. Rasmussen, kvægdyrlæge, og Martin H Overgaard, kvægrådgiver, begge DeLaval, fortælle om DeLaval RePro. 

"Fordelen er især, at man kan koncentrere sig om at se på de køer, som systemet udpeger. I 30 procent af tilfældene viser køerne ikke fysisk brunst, men systemet opfanger dem", siger Camilla D. Rasmussen. 

På verdensplan bliver 173.000 køer målt af DeLaval RePro. Når DeLaval sælger malkerobotter i udlandet, har 40 procent af dem DeLaval RePro inkorporeret. I Danmark er tallet 25 procent. 

Hurtigere drægtige

Hun peger på, at systemet kan sikre, at køerne bliver hurtigere drægtige og har færre tomdage, og det giver mindre risiko for, at køerne sættes ud. 

"De to første laktationer går til at betale opdrætsgæld, så køerne skal helst nå mere end 2 laktationer, før de sættes ud", siger hun. 

Ifølge DeLaval forbedrer DeLaval RePro reproduktionsraten med 32 procent.
 

Emneord

Agroweb 2021