Sådan gør du

Præcis som du kender det fra Agromek

På Agroweb er udstillerne inddelt efter de sektorer som vi kender fra Agromek. Det er de for at give et bedre overblik over, hvad du kan finde. Du kan derfor klikke dig ind på sektoren og finde nyheder og virksomheder inden for dit interessefelt.

Her finder du alt inden for følgende seks sektorer. Se hver enkel sektor og de tilhørende produktgrupper.

Markredskaber

• Harver, plove og tromler
• Såmaskiner
• Gyllespreder og gødskning
• Sprøjter
• Vanding
• Maskiner til pleje/platning af skov/natur
• Læssemaskiner og vogne
• Fræsere og grubbere
• Elektronik og måleudstyr til markbrug
• Plantebeskyttelse og ukrudtsbekæmpelse
• Såsæd, frø og planter til markbrug
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Traktorer og høstmaskiner

• Traktorer
• ATV'er
• Kompakttraktorer
• Mejetærskere
• Høstmaskiner
• Ballepressere og udstyr
• Slåmaskiner
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Kornhåndtering

• Opbevaring
• Transport
• Tørring
• Grovvarer
• Korn og foderstoffer
• Mineral- og vitamintilskud
• Skadedyrsbekæmpelse
• Veje- og måleudstyr
• Seperatorer
• Valser, møller og formaling
• Temperatur- og fugtigshedsmålere
• Frøbehandlings- og rensningsudstyr
• Ventilationsanlæg og -udstyr
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Staldmekanisering

• Staldinventar
• Malkeudstyr
• Foder, foderanlæg og tilbehør
• Drikkeanlæg
• Ventilation
• Udmugning og gyllehåndtering
• Alvsdyr og inseminering
• Udstyr til pleje af dyr
• Mærke-, veje- og måleudstyr
• Kloakering og vandrensning
• Byggeri
• Rengøring og værktøj
• Veterinærarktikler og plejemidler
• Skadedyrsbekæmpelse
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Viden og service

• Udvikling og forskning
• Drone- og GPS-teknologi
• Robotter
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• IT - hardware, software, sikkerhed, netværk
• Telefoni
• Beklædning
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Rådgivning
• Etablering
• Finansiering
• Forsikring
• Ejendomshandel
• Fagmedier
• Foreninger & organisationer

Entreprenør, vej og park

Entreprenørmaskiner

• Grave- og læssemaskiner
• Minigravere og -læssere
• Rendegravere
• Dumpere og dozere
• Komprimeringsmateriel
• Materialehåndteringsmaskiner
• Udstyr til entreprenørmaskiner
• Kraner og løftegrej
• Byggepladsudstyr
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Vej- og vintermateriel

• Saltspredere
• Sneplove
• Fejemaskiner
• Saltblandeanlæg
• Grusspredere
• Ukrudtsbekæmpelse
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler

Park

• Maskiner til parker og anlæg
• Rabatklippere
• Græsklippere
• Rotorklippere
• Cylinderklippere
• Vertikalskærere
• Slagleklippere
• Feje- og sugemaskiner
• Redskabsbærere
• Kompakttraktorer og ATV'er
• Klima- og energioptimering
• Præcisionsteknologi
• Arbejdsmiljø og sikkerhed
• Dele og tilbehør
​• Vedligehold og smøremidler