Vejen til en zinkfri besætning: - De første par måneder er de mest udfordrende

Mange kunder hos Danish Agro har allerede droppet zink. Hør nogle af dem fortælle om deres erfaringer på AgroWeb.

Svinebesætninger er ikke ens, og derfor er det heller ikke samme løsning, der skal bruges i alle besætninger, når det fra juni 2022 ikke længere er tilladt at bruge zink i fravænningsfoderet.

»Gennem den sidste tid har vi samlet mange erfaringer omkring, hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt«, forklarer produktchef Arne Ringsing, Danish Agro.

En af de gennemgående erfaringer er, at der er tale om team-work, når man udfaser zink.

Det vil sige, at både ejer, ansatte, fodringskonsulent og besætningsdyrlæge skal være enige om de tiltag, man sætter i værk som erstatning for zink. Man skal også være enige om, at tidspunktet er rigtigt.

Færdigfoder

Når det drejer sig om besætninger, der indkøber færdigfoder, står Danish Agro selv for udvikling og test af nye foderblandinger uden zink i besætningerne.

På AgroWeb kan man bl.a. høre Søren Larsen, Dalmose, fortælle om sine erfaringer med at udfase zink som færdigfoderindkøber undet et webinar torsdag kl. 10 - og efterfølgende, når du har tid og lyst til at gå ind og se det.

For hjemmeblanderne arbejder Danish Agro tæt sammen med Vilomix. Produktchef Kristina Sørensen, Vilomix, fortæller om sit arbejde med at udvikle og teste foderblandinger til besætningner, der hjemmeblander foderet.

En af dem, der både er hjemmeblander og har udfaset zink, er Anders Kappel, Thy, der fortæller om forløbet med udfasningen i sin besætning.

Desuden møder man chefdyrlæge hos LVK, Claus Heisel, der kommer ind på, hvad han som besætningsdyrlæge lægger vægt på, når besætningen udfaser zink.

Forskellige besætninger

Produktchef Arne Ringsing fremhæver, at bedrifter ikke er ens. Derfor passer samme løsning heller ikke alle steder.

Han nedtoner ikke, at der ofte vil være bump på vejen.

»De første par måneder er de mest udfordrende. Derefter har de fleste besætninger fundet frem til de tiltag og ændringer, der virker hos dem«, siger han.

I denne fase opfordrer han til, at besætningerne holder tæt kontakt til rådgivere og dyrlæge, så man hurtigt kan ændre på nogle parametre, hvis udviklingen ikke går i den ønskede retning.

»Derfor oplever vi også, at der faktisk er tale om skræddersyede løsninger i alle besætninger«, siger Arne Ringsing.

Emneord

Agroweb 2021 , Zinkfri