AKV-Langholt i strid med amerikansk gigant

Verdens største landbrugsselskab har slet ikke kunnet sælge de mængder stivelse som forventet i stor dansk satsning med AKV-Langholt.

Kun godt et år efter starten på en kæmpesatsning på en modificeringsfabrik i nordjyske Langholt er de to forretningspartnere AKV-Langholt og verdens største landbrugsselskab Cargill kommet i strid.

Salget fra den nye fabrik - en investering til over 150 mio. kr. i produktion af forædlede stivelser til fødevare- og papirindustrien - går slet ikke som forudsat i forretningsplanerne.

Derfor har AKV-Langholt i sit nyeste regnskab taget forbehold for værdiansættelserne i det fælles Cargill-AKV I/S.

Denne vurdering deler Cargill Nordic, der står for salget af den fælles produktion dog slet ikke og selskaberne er derfor endt i en regulær strid.

I regnskabet og i de seneste nyhedsbreve til avlerne beskrives »intense forhandlinger«, fordi »Cargill ikke har levet op til forventningerne« og »ikke har formået at sælge i nærheden af den mængde produkter, der var forventet«.

Hvor det i vinter blev forventet, at man kunne afslutte striden før sommerferien, forklarer adm. direktør Ronnie B. Nielsen fra AKV-Langholt nu, at det trækker ud.

"Vi udtaler os ikke om noget, før der er en afklaring", siger han og afviser samtidig at fortælle, hvor stor en nedskrivning AKV-Langholt mener, der skal ske i joint venturet.

"Vi forventer en afklaring inden næste regnskabsaflæggelse. Indtil da er jeg nødt til at afvise at sige noget", melder direktøren.

Millioner på spil

Til andelshaverne meldte AKV-Langholt tidligere på året, at "alle scenarier i forhold til fremtidigt samarbejde med Cargill er i spil".

Regnskaberne for joint venturet er ikke offentlige, men ifølge Cargill Nordic ApS’ regnskab fra 2018-2019 var der optaget lån i Cargill-AKV for 22 mio. euro - over 160 mio. danske kroner. Her hæfter parterne hver især for halvdelen.Hvor meget det manglende salg af de forædlede stivelser har påvirket afregningen til avlerne, kan Ronnie B. Nielsen ikke sætte tal på offent- ligt.

"Det har selvfølgelig en påvirkning, det er ikke nogen hemmelighed, og den er jo negativ. Men jeg kan ikke sige noget om størrelsen", lyder det fra direktøren, der pointerer, at AKV-Langholt fortsat har en solid egenkapital.

Langvarigt samarbejde

Andelsvirksomheden AKV-Lang- holt har i over 30 år samarbejdet med verdens største landbrugsselskab, det amerikanske Cargill, om salg af kartoffelstivelse til verdensmarkederne frem for at deltage i salgsarbejdet via KMC.

I forbindelse med de seneste års massive investeringer i udvidelse af produktionen - fra i omegnen af 45.000 årlige ton kartoffelmel til forventet over 80.000 ton - besluttede andelsselskabet dog at etablere sin egen salgsorganisation af nativ stivelse. Derimod blev der i joint venturet Cargill-AKV I/S aftalt en større investering i en ny modificeringfabrik, der stod færdig i 2018.

Kampagnen, der starter i september, bliver ikke påvirket, da den primære produkton af kartoffelmel foregår som vanligt. Det svigtende salg vedrører udelukkende den ekstra forædlede del.

Direktør i Cargill Nordic Ralf Møller Larsen holder ferie og er derfor ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

Faktaboks

AKV og Cargill

  • Partnere gennem 30 år.
  • Cargill solgte tidligere alle AKVs stivelser. I forbindelse med seneste udvidelse tog AKV-Langholt salget af alm. stivelse hjem.
  • Cargill står nu for salg af de specialiserede stivelser.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle