Alle egne høstede over gennemsnittet i korn

Set på landsplan strækker hektar-udbytterne sig fra lige over gennemsnittet til 10 eller helt op til 14 procent over normaludbyttet pr. hektar.

Høsten er i hus, og det er gået godt over hele linjen. Nogle steder dog endnu bedre end andre. Allerbedst er det gået i den sydvestlige del af Jylland, hvor Sagro i Billund og Esbjerg beretter om vinterhvedeudbytter 10 procent over normalen og vårbyg 20 procent over. Det giver et vægtet merudbytte i kornafgrøderne på 14 procent over normalen. Årets Danmarksrekord.

Nordsjælland ligger næsten lige så godt med et vægtet gennemsnit på 11 procent over normalen.

Optimalt vejr

Ifølge planterådgiver Hans Henrik Fredsted, Agrovi, har vejrbetingelserne i Nordsjælland været nærmest optimale.

"Vækstsæsonen startede tidligt, og vårsæden kom tidligt i jorden. De tidligt såede marker har givet bedst. Vi har også fået vand på de rigtige tidspunkter", siger han, og understreger, at de gode resultater forudsætter, at også håndværket har været i orden. Det nytter ikke at så tidligt, hvis ikke jorden er tjenlig.

Efterafgrøder har gavnet

Samtidig har han observeret, at udbytterne er bedst der, hvor der har været gode efterafgrøder forud for vårsæden.

"Om det er, fordi de har samlet næringsstoffer, eller fordi de har forbedret jordstrukturen, ved jeg ikke, men det er markant", siger han.

Sædskiftet har også haft stor indvirkning på udbyttet.

"I år er der meget tydelig forskel på korn efter korn og korn med en god forfrugt. Der kan være flere ton forskel i hvede på hver sin side af en markvej", siger Hans Henrik Fredsted.

Trykket i Vestjylland

Fra det vestjyske omkring Herning og Holstebro lyder lidt samme forklaring med modsat fortegn på, at udbytterne ikke toppede. Her blev vårbyggen fin, men hveden trækker med et udbytte 10 procent under det normale det samlede gennemsnitsudbytte for korn ned til et normaludbytte.

Erik Kjeldsen, planterådgiver hos Sagro, Holstebro, peger på, at etableringen af hveden ikke var nem.

"Det var vådt i efteråret, og vinteren var meget våd. Nogle landmænd fik sået meget sent. Det går ud over udbyttet, og vi må nok sige, at der er mange, der ikke er tilpas med deres hvedeudbytter", siger han.

Nogle konverterede dårlig hvede til vårbyg i foråret, andre gjorde ikke, påpeger han og understreger, at det kan være svært at finde balancen for, hvad der kan betale sig set med de økonomiske briller.

Rapsen generelt dårlig

Ser man på rapsen, var udbytterne generelt dårlige. Gennemsnitsudbyttet ligger fem procent under normaludbyttet. For rapsens vedkommende er det dog navnlig Nordsjælland og Østjylland, der trækker gennemsnitsudbyttet ned. Vestjylland ligger normalt.

Hans Henrik Fredsted mener, at den nordsjællandske raps blev skadet af forårsfrosten, som ikke var så markant andre steder.

"Rapsen har været meget skuffende. Det er mange år siden, vi høstede udbytter på de der 35 hkg", siger han.

Overvintringen af raps er svær at vurdere om foråret. Selv om der er få planter pr. kvadratmeter, kan de med held og gode vækstbetingelser udvikle sig til fine marker.

Faktaboks

Baggrund:

  • Kornudbytterne i de enkelte landsdele er hektarudbytter for vinterhvede, vinterbyg, rug, havre og vårbyg vægtet sammen i forhold til de enkelte afgrøders areal
  • Tallene bygger på høstbarometret med indberetninger fra planterådgivere over hele landet
  • Høsten er nu 98 procent i hus. LandbrugsAvisens prognose for den samlede kornhøst er uændret siden sidste uge 9,1 mio. ton

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle