Alle sagde god for kontrakten, indtil sagen endte i Højesteret: Nu står planteskole med ekstraregning

Dom sætter prop i muligheden for at bruge entreprise-arbejde inden for jordbruget, mener planteskoleejer.

Planteskoleejer Erik Andersen tæller i øjeblikket på knapperne. Skal han fortsætte med at fremavle danske roser med hjælp fra okulationsfirma, som planteskolen har gjort igennem de sidste 38 år?

Eller skal han tage konsekvensen af en dom i Højesteret, som har fastslået, at Højgård Planteskole skal betale A-skat af den lejede arbejdskraft? Dommen, der ikke bare har givet ham en skatteregning på godt 600.000 kr. plus renter, vil også betyde, en årlig merudgift til produktion af roser på omkring en halv million kr. om året.

"Vi er i tænkeboksen lige nu. Enten skal vi acceptere ekstraregningen, eller også må vi stoppe med at fremavle roser. Vi kan ikke klare os uden den ekspertise, vi kan købe os til. Vi er kun fire planteskoler i Danmark, der fremavler roser, og det meste går til eksport. Så reelt risikerer man at lukke et erhverv, der tjener valuta til landet", lyder det fra Erik Andersen.

Podning af roser

Højgård Planteskole, der ligger nordøst for Skive, er på ca. 300 hektar. Her produceres hæk-, læ- og skovplanter samt nordmannsgran til juletræsproduktion. Og altså også okulerede roser.

"Jeg frygter, at dommen kommer til at betyde meget inden for jordbruget. Alle de steder, hvor man bruger entrepriser, som f.eks. inden for juletræsproduktionen vil nu blive jagtet af Skat, der med afgørelsen fra Højesteret har loven på sin side", mener Erik Andersen.

Højgård Planteskole har en fast stab af medarbejdere. I forbindelse med okulering af roser og podning af frugttræer har virksomheden i flere år haft udenlandske okulationsfirmaer, der kommer og udfører den del af produktionen.

Erik Andersen vil ikke gå så langt, at han mener, at Højesteret har underkendt den eksisterende lovgivning. Men fordi han har været igennem en stribe retssager i både Landsskatteretten og Landsretten og fået medhold, er han mildest talt forundret over, at Højesteret nu har underkendt afgørelsen.

"Dommen betyder i praksis, at entreprise med udenlandske virksomheder ikke er muligt inden for jordbruget".

Alle bruger entrepriser

Udenlandske virksomheder bliver brugt i stort set alle brancher til at udføre specifikke opgaver, og det er ikke noget specielt for en planteskole. I byggebranchen bruges entrepriser i stor stil og også med udenlandske underentreprenører og virksomheder, påpeger Erik Andersen.

"Når en udenlandsk virksomhed udfører entreprise inden for byggebranchen, gælder de samme regler som hvis det havde foregået inden for jordbruget. Forskellen her er blot, at arbejde i jordbruget af skatteministeriet bliver betegnet som simpelt arbejde", siger Erik Andersen.

Men der er altså ikke tale om simpelt arbejde, når det handler om at okulere roser, fastholder Erik Andersen.

Derfor hyrer Højgård Planteskole specialister ind fra selvstændige okulationsfirmaer, der rejser rundt i Europa. Okulationsfirmaerne arbejder sig frem i Europa. De starter i syd og ender i Danmark som det sidste stop på deres rejse. Danmark er det nordligste land, hvor man kan producere roser.

Faktaboks

Okulation er podning

  • Okulation er den måde, man formerer ægte roser på. 
  • Man bruger ’øjne’/vækstpunkter fra ædle sorter og okulerer/poder dem på roden af en vildstamme.
  • Foretages i august-september

Sagens gang: Vundet, vundet, vundet... tabt

Sagen om entreprise vindes i Landsskatteretten, Østre Landsret og Vestre Landsret, men ender med et nederlag i skattesag i Højesteret.

  • 2014-2015: Fire rosenproducenter søger om en forhåndsgodkendelse til, at okulation af roser er entreprisearbejde. Skat fastslår, at der er tale om arbejdsudleje. Rosenproducenter anker det bindende svar fra Skat til Landsskatteretten
  • 23.02.2017: Rosenproducenterne vinder retten til at lave entreprise på okulation. Skatteministeriet anker Landsskatterettens godkendelse til Landsretten.
  • 18.09.2018: Landsretten giver de fire rosenproducenter medhold, og de får retten/tilladelse til at lave entreprise på okulation af roser. Denne tilladelse blev ikke anket af Skat. 
  • 18.09.2018: Vestre Landsrets flertal fandt, at arbejdsopgaverne podning, okulation og nedklipning kunne individualiseres og afgrænses fra den øvrige produktion af roser og frugttræer. Der var derfor tale om entreprise, og virksomheden kunne ikke pålægges indeholdelse af AM-bidrag og A-skat. Skat ankede denne afgørelse efter 3 mdr. efter 18 sep. 2018 til Højesteret, et kvarter før ankefristens udløb.
  • 29.11.2021: Højesteret finder, at både arbejdets karakter og ansvars- og risikoforhold peger i retning af, at der var tale om arbejdsudleje. Højesteret slår fast, at det ikke var godtgjort, at det pågældende arbejde havde været tilstrækkeligt udskilt fra planteskolens virksomhed. Der forelå derfor arbejdsudleje, og Højgaard Planteskole skulle betale A-skat og AM-bidrag for de udenlandske arbejdstageres vederlag for arbejdet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle