Alternativet: Økologi er godt for klimaet...om 25 år

Partiet Alternativets klimaordfører Christian Poll anerkender, at økologisk landbrug i dag udleder mere klimagas pr. produceret enhed end konventionelt landbrug. Men det skal ændres, og om 25 år vil økologi kunne levere på klimadelen, mener han.

”Det er rigtigt at konventionelt landbrug nok er lidt mindre klimabelastende end økologisk landbrug i dag målt på fx produktion af 1 kg svinekød.

Men vores mål er at dansk landbrug først skal være økologisk i 2040, og på de 25 år er jeg sikker på, at økologien har udviklet sig og også kan levere på klimaet. Det er klart, at økologien også skal til at levere på klimadelen. For der er ingen tvivl om, at vi ser klimaet som vores allerstørste udfordring.”

Det siger Alternativets klimaordfører Christian Poll i en kommentar til landbrugsavisen.dk´s artikel i tirsdags.

I artiklen redegjorde den grønne tænketank Concito for, at en 100 pct. omlægning af dansk landbrug til økologi ikke giver mening set alene ud fra et klimamæssigt synspunkt.

Typisk udleder en konventionel fødevare således 20-30 procent mindre CO2 pr. produceret enhed end en tilsvarende fødevare fremstillet økologisk.

Klimadelen skal udvikles

Christian Poll anerkender altså, at økologisk landbrug i dag halter efter konventionelt landbrug på klimaområdet.

Han sætter dog samtidig spørgsmålstegn ved Concitos  beregningsmetode. Ifølge Christian Poll er CO2-lagring i jord ikke medregnet, og her er  økologien stærkeste kort, hævder han. Endvidere er Concitos beregninger alt-andet-lige, og der er altså ikke indregnet fx en mere klimaeffektiv måde at producere på, anfører han.

Han pointerer, at Alternativet ser økologi som vejen frem først og fremmest på grund af parametre,  man ved den kan levere på, nemlig ingen sprøjtemidler og ingen handelsgødning. En lavere udledning af klimagasser end konventionel produktion er altså en opgave, der skal løses i fremtiden.

Her peger Christian Poll på en omlægning fra fossilt til vedvarende energi - om end et sådan skifte jo også kan ske for det konventionelle landbrug.

”En stor del af den større CO2-udledning i økologisk landbrug skyldes mange overkørsler med traktorer. Jeg kan forestille mig, at man om nogle år kan køre på el," lyder et af udviklingspotentialerne fra klimaordføreren.

Kan du fortælle mere konkret, hvordan økologisk landbrug skal opnå et bedre klimaregnskab end konventionelt landbrug?

"Nej, jeg kan ikke spå om fremtiden. Men økologi vil udvikle sig, og jeg er sikker på, at vi i 2040 vil se en helt anden form for  økologi, end den vi ser i dag,” siger han.

Udover det meget håndfaste mål om et forbedret klimaregnskab vil økologisk landbrug også ændre på landbruget på en lang række andre punkter, ifølge Alternativets plan,  nemlig til mindre husdyrproduktion, mere udtaget jord,  flere arbejdspladser, mindre bedrifter og en højere grad af indenlandsk forarbejdning af råvarerne.

Emneord

video

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle