Ammekøerne stempler ud: 5.000 køer er forsvundet på et år

Den danske kvægbestand falder og der er ammekøerne en del af forklaringen på.

Det kan godt være, at 2022 bød på historisk høje priser på okse- og kalvekød. Men det har ikke fået de danske kvægbrugere til at skrue op for produktionen af rødt kød. Når man ser på kvægbestanden ved årets udgang, dristes man i stedet til at konkludere, at flere kvægbrugere har taget stikket hjem og slagtet dyrene, imens priserne var høje.

Som helhed er antallet af kreaturer faldet med 13.379 styk fra udgangen af fjerde kvartal 2021 til udgangen af fjerde kvartal 2022. Fordelt på kategorier har det udviklet sig således:

  • 9.902 færre tyre og stude
  • 4.789 flere kvier
  • 8.266 færre køer

For tyre og stude er det især dyrene yngre end seks måneder, hvor der er registreret et stort fald. Det kan måske forklares med den stigende kalveeksport, som er stimuleret af, at flere kvægbesætninger har fået salmonella niveau to og derfor ikke kan omsætte kalvene i Danmark.

For køernes vedkommende er det ammekøerne, som trækker godt ned. Af det samlede fald på 8.266 styk udgør ammekøerne alene 5.285 styk. Ved udgangen af 2022 var der cirka 70.000 ammekøer og dermed er der sket en bemærkelsesværdig reduktion, idet der eksempelvis ved udgangen af 2018 var cirka 85.000 ammekøer. Alene i fjerde kvartal 2022 blev ammekobestanden reduceret med 4.000 styk. Til sammenligning blev der kun reduceret med cirka 1.500 malkekøer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle