Analyse: Biogas kan blive eksportsucces

Biogas kan give Danmark 20.000 ekstra arbejdspladser og eksport for 16 mia. kr., lyder en analyse.

Minimum en vækst på 100 pct. frem mod 2035. Sådan vil udviklingen for dansk biogassektor være, vurderer konsulentbureauet Damvad Analytics. Det skriver Dansk Industris medie DI Business.

Går det over al forventning med eksporten kan det i stedet blive til en vækst på 900 pct. og 20.000 danske arbejdspladser mod de ca. 2.000, der i dag er beskæftiget i branchen.

"Vores analyse er baseret på viden om de generelle forventninger til eksport af energiteknologi, samt udviklingen i Danmark, hvor biogas udgør en konstant stigende del af gassen i gasnettet. I vores vurdering af eksportpotentialet har vi taget udgangspunkt i forskellige scenarier for, hvad det kan give Danmark, hvis andre lande følger samme udvikling, og hvis danske virksomheder kan fastholde markedsandelen", siger managing partner Kristian Mørk Puggaard, Damvad.

Ifølge analysen forventes mængden af biogas i gasnettene i Danmark, Belgien, Frankrig, Holland, Schweiz, Sverige og Tyskland at stige fra 11 TWh (terawatt-time) i dag til 17 TWh i 2020. Det sidste tal svarer til ca. en million husstandes forbrug af varme og varmt vand.

"Frankrig har en ambition om, at landets gasforbrug i 2050 skal være 100 pct. baseret på biogas. De er samtidig et oplagt eksportmarked, fordi de også har en stærk fødevaresektor, der kan levere den volumen i biomasse, der skal til", forklarer Kristian Mørk Puggaard.

Han påpeger, at Danmark har en international førerposition indenfor biogas.

"Verdens største biogasanlæg er under opførsel i Danmark, og det viser noget af styrken. Dertil kommer, at dansk forskning på området har meget høj kvalitet sammenlignet med andre lande, og den viden, det kaster af sig, bør kunne føre til, at dansk teknologi fortsat kan have en høj markedsandel i verden", siger Kristian Mørk Puggaard.

Nye ejere forventer eksportvækst

En af de virksomheder, der ser frem til at udnytte det store eksportpotentiale er fynske Nature Energy. Virksomheden var indtil for nylig ejet at syv fynske kommuner, men hovedparten af aktiviteterne blev i december solgt til udenlandske investorer, der har forventninger om stor eksportvækst.

"Foreløbig har vi ingen eksport. Men investorerne er sat i udsigt, at det skal ske, og vi er i gang med at afdække mulighederne for eksport til især Vesteuropa, USA og andre steder, der i forvejen har et stort gasforbrug, har adgang til store mængder biomasse, og hvor ambitionen er at sænke eller fjerne afhængigheden af fossil gas", siger adm. direktør Ole Hvelplund.

Han påpeger, at Danmark er langt fremme med udviklingen af højteknologiske anlæg med højt energibytte, meget få lugtgener og gode muligheder for at udnytte restproduktet fra forgasningen til gødskning.

"Vi samarbejder desuden med underleverandører, der hele tiden bliver bedre til at sortere organisk affald fra det uorganiske. Blandt andet får vi usolgt organisk materiale fra detailhandelen, hvor et sorteringsanlæg skiller emballage og andre uønskede elementer fra det organiske materiale. I takt med at de teknologier bliver udviklet, vil det være en ekstra salgsparameter for nøglefærdige biogasanlæg", siger Ole Hvelplund.

klimagevinster

Når gylle kommer gennem et biogasanlæg reduceres udledningen af metangasser med 41 pct., skriver DI Business.

"Landbruget i Danmark står for ca. en tredjedel af udledningen af klimagasser fra den ikke-kvotebelagte sektor, og EU har stillet reduktionskrav til sektoren. Derfor er biogasanlæg en oplagt metode til at opnå nogle af de klimakrav, der er udsigt til på området", siger sekretariatsleder Michael Persson, DI Bioenergi.

Han påpeger, at Danmark har en betydelig klynge af teknologivirksomheder inden for biogas, som gennem de erfaringer og udviklinger, man har gjort herhjemme, har et stærkt udgangspunkt på eksportmarkederne.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle