Analysefejl forsinker kvælstofrapport

Novana-rapporten forsinkes med fire måneder på grund af analysefejl hos laboratorie.

Som en konsekvens af analysefejlene hos analyselaboratoriet ALS - som tidligere er meldt ud - er Miljøstyrelsen gået i gang med at indsamle ekstra vandprøver i søer og vandløb over hele landet. Dette arbejde fortsætter til og med december 2017.

Det betyder også at Novana-rapporteringen - som omhandler kvælstofudledningen til vandmiljøet i 2016, altså første år med Landbrugspakken delvist implementeret - forsinkes med fire måneder.

Netmediet Forskerforum har skrevet, at forsinkelsen er besynderlig.

Det afviser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Enorm renteswap presser økologisk gods 18. marts · 09:55

"DCE, Aarhus Universitet har foreslået Miljøstyrelsen at tage de ekstra vandprøver. DCE skal bruge de nye vandprøver til at vurdere, om og hvordan de analyser, der er omfattet af fejlen hos ALS, kan korrigeres. Der er ingen uenigheder mellem Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen", skriver Miljøstyrelsen.

Korrektionen forventes kun at ville kunne medføre, at totalbelastningen af kvælstof bliver større, skriver Miljøstyrelsen desuden.

Når DCE, Aarhus Universitet har afsluttet sit arbejde, vil resultaterne indgå i formidlingen af overvågningsresultaterne på vandmiljøet, som forventes offentliggjort i april 2018, cirka fire måneder senere end normalt.

De endelige rapporter forventes at komme en til to måneder senere.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu