Analytiker: Råvarerne handler på de højeste niveau i otte år

Priserne på råvarer er skudt i vejret, og alt fra soja og hvede handler på historieske høje niveauer. Det bidrager til stigende inflationsforventninger.

Som de fleste ved, har afgrødemarkedet set markante prisstigninger gennem en længere periode, og der har været et ekstremt fokus på forsyningssituationen, lagre, vejrmarkeder mm. Det er dog ikke kun afgrøderne som har oplevet kraftige prisstigninger – det har også været tilfældet for en lang række andre råvarer, som olie, metaller etc.

Det skriver Jyske Markets i deres afgrødekommentar.

De stigende råvarepriser var derfor en af grundene til at de fleste havde øjnene rettet mod det amerikanske senat, hvor den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, skulle holde den første af to taler. Stigende råvarepriser er blot en af de faktorer som på nuværende tidspunkt forventes at bidrage til stigende inflationsforventninger, og op til talen havde der i markedet tilsyneladende udbredt sig en vis frygt for centralbankchefens retorik i forhold til det nuværende opkøbsprogram.

Det medførte hurtigt, at gårsdagens indledende stigninger blev erstattet af pæne fald på en bred pallette af risikoaktiver, navnlig aktier og enkelte råvarer såsom fx olie og industrimetaller. Powell fik dog beroliget markederne, som generelt sluttede dagen i positivt territorie.

Højeste lukkekurs i otte år

Udover en ekstremt stærk efterspørgsel efter alt fra sojabønner til majs og industrimetaller, så har inflationsfrygten også været med til indirekte at drive de ekstremt store prisstigninger, som vi har været vidende til på råvaremarkederne, siden bunden tilbage i marts 2020.

Bloomberg Commodity Spot Index kunne mandag notere sig den højeste lukkekurs i otte år, og stort set alle råvarer i indekset bidrager positivt til udviklingen. Overraskende stor efterspørgsel, kombineret med lave renter og en verden som har fået tilført ekstreme mængder likviditet har været med til at drive prisudviklingen i positiv retning.

Det kommer nok ikke som en overraskelse for de fleste læsere af kommentaren, at alt fra sojakomplekset til majs og til dels hvede handler på historisk høje niveauer, men det er værd at bemærke, at fx fondene lige nu stadigvæk ligger med historisk store købte positioner i både sojabønner og majs, men til dels også hvede.

historisk store positioneringer købt

Positioneringen på de enkelte afgrøder opdateres hver tirsdag, og offentliggøres om fredagen. Vi afventer således gårsdagens opgørelse af aktørernes positionering, men for nuværende skal vi for majsens vedkommende tilbage til midten af 90’erne for at finde større købte positioner – et niveau som tilmed ligger omkring fire gange højere end det historiske gennemsnit.

Den samme tendens gør sig gældende for fondenes købte positioner i sojabønnerne, hvor der også
flirtes med rekordhøje niveauer. På hveden ligger fondene også positioneret mod stigende priser, men her ligger de dog inden for de historiske niveauer.

Fondene er blandt de hurtigste til at vende deres positioner, hvis de ser fundamentale ændringer i markederne, og med rekordstore positioner kan et skift i stemningen hurtigt betyde ekstraordinært salgs pres på især sojakomplekset og den amerikanske majs.

Brasilien bagud med sojahøst

Kraftigt regnvejr i Brasilien har betydet, at kun 15 procent af den brasilianske høst af sojabønner er i hus – den langsomste fremgang i høsten i slutningen af februar i ti år.

Den kraftige regn udfordrer også afskibningen af varer fra de brasilianske havne, og det skaber frygt for forsyningsbalancen i et marked, som i forvejen er præget af ekstremt stor kinesisk efterspørgsel. Hele sojakomplekset steg pænt i går, men det var sojaolien som løb med spurtpræmien, med en stigning på knap tre procent.

Drevet af solid efterspørgsel, og stigende oliepriser, som øger incitamentet til brugen af vegetabilske olier som tilsætning i biobrændsel, så har de vegetabilske olier generelt klaret sig godt på det seneste. Sojaolien handler på det højeste niveau i syv år, og her ligger fondene også med historisk store købte positioner.

Kombineret med, at vaccinerne rulles ud, og verden så småt igen vender tilbage til normalen, så er det svært at se hvad der skal ændre fondenes holdning på den korte bane.

Hvedepriser i top

På den europæiske hvede nærmer vi os udløb på den næstsidste kontrakt i indeværende høst, og den stramme forsyningsbalance har sendt prisforskellen mellem de to sidste kontrakter på indeværende
høst op i et historisk højt niveau for nuværende tidspunkt på året. Det er en bemærkelsesværdig prisudvikling som kan skyldes flere forskellige faktorer.

Først og fremmest vil den faldende likviditet i marts kontrakten, alt andet lige, medføre større udsving i denne. Desuden er der restriktioner på hvor mange kontrakter man må ligge kort med på Matif, og såfremt disse korte positioner er rullet over i maj kontrakten, så vil det også have indflydelse op prisforskellen mellem de to.

Sidst, så er der også udsigt til en stram balance på de europæiske hvedeforsyninger, og der kan derfor også spekuleres i hvorvidt markedsdeltagerne i højere grad vil ønske levering på deres købte positioner. Såfremt forsyningsbalancen fortsætter med at være udfordret, så må vi forvente et øget købspres på maj kontrakten, så snart marts kontrakten lukker, medmindre prisforskellen neutraliseres inden da

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle