Andelshavere vil tage Arla-sag til landsretten

Sagen fortsætter, efter fem andelshavere i byretten fik afvist at få aktindsigt i otte centrale Arla-dokumenter.

Striden om otte centrale Arla-dokumenter, som fem folkevalgte Arla-leverandører og medlemmer af repræsentantskabet har forsøgt at få aktindsigt i, fortsætter i landsretten, efter Retten i Aarhus afviste de fem andelshaveres begæring.

Det bekræfter Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

"Dommeren er kommet frem til, at hvis vi skal have de her oplysninger, så vil vi bruge dem til at sagsøge Arla Foods, hvilket vil svare til, at vi vil slå med en hammer og ramme vores egen lilletå. Derfor kan vi ikke få indsigt. Han har ikke taget stillingen til noget som helst andet", lød det fra Bent Lund, der er en af de fem andelshavere, umiddelbart efter kendelsen blev offentliggjort mandag.

Forventer hurtigere proces

Kort fortalt ønsker de fem andelshavere svar på otte spørgsmål, der alle handler om mere indsigt i tillæggene for specialmælk, hvilke leverandører der kan få de tillæg – og hvorfor – samt hvordan man kontrollerer, at leverandørerne overholder de ekstraordinære krav til specialmælk.

"Hvis vi så skulle sagsøge Arla og bede dem om at udlevere dokumenterne, så er de da om nogen part i en sag, og så ender den blindt der. Jeg skal ikke sagsøge Arla for at se, hvordan kagen er blevet skåret, når jeg skal stemme for regnskabet på repræsentantskabsmødet. Hvad skal jeg sagsøge dem for? Jeg vil bare gerne vide tallene bagved", fortsætter Bent Lund.

Det næste skridt bliver, at kendelsen fra byretten bliver kæret til landsretten. Det vil i grove træk foregå på den måde, at de fem andelshaveres advokat vil rette henvendelse til Retten i Aarhus med en officiel anmodning om og begrundelse for at kære kendelsen til landsretten.

Begrundelsen sendes sammen med byrettens samfulde 101 siders kendelse til landsretten, der på den baggrund kommer med sin nye kendelse. Dermed ventes processen at kunne blive langt hurtigere end forløbet op til behandlingen i byretten.

Arla-formand håbede på afslutning

Hos Arla meldte bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard efter kendelsen ud, at han håbede, at sagen nu kunne afsluttes.

"Vi har modtaget kendelsen, og resultatet er, som vi forventede. Arla håber, at sagen nu er afsluttet, og at vi alle kan se fremad sammen. Jeg ser frem til et godt samarbejde med hele vores repræsentantskab for at sikre Arlas fortsatte succes", sagde han i en skriftlig udtalelse mandag.

Derudover meddelte Arla, at selskabet ikke har andre kommentarer til kendelsen på nuværende tidspunkt. Landbrugsavisen.dk arbejder på at få en kommentar fra Arla til udsigten om at skulle i landsretten.

Faktaboks

Her er, hvad de fem andelshavere ønsker svar på. De første to dokumenter ser dog ud til at blive svære at skaffe, da det i Retten i Aarhus kom frem, at disse dokumenter ikke findes

  1. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten bestyrelsens indstilling og Repræsentantskabets fastsættelse af de overordnede retningslinjer for 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) mælkeafregning gældende for årene 2017, 2018, 2019, 2020, der er udarbejdet og vedtaget §8.1 og 8.2
  2. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten den bestyrelsesbeslutning, der for årene 2017, 2018, 2019 og 2020 bestemmer 1) principper for anvendelse af tillæg (tildelingsprincipperne) og 2) særlige tillæg til dækning af meromkostninger, som ifølge særlige krav til produktionsforhold, mælkekvalitet og markedsbestemte tillæg og fradrag, er udarbejdet og vedtaget i henhold til Arla-vedtægtens S, 8. 1.
  3. Rekvisiti pålægges at udlevere, i det omfang det foreligger, oversigt over indvejningen (i kilo) af de forskellige mælketyper, inklusive standardmælk, for hvert geografisk område jf. Arla vedtægtens § 9.1 for af hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020, samt hvilke beløb, der i samme periode i hvert geografisk område årligt er udbetalt herfor.
  4. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der i 2017, 2018, 2020 ligger til grund for 1) udvælgelse til non-GMO mælkeleverandør og 2) afregning af non-GMO tillæg inden for de enkelte Arla medlemslande.
  5. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af de bestyrelsesbeslutninger, der i 2017, 2018 og 2019 lægger til grund for udbetalingen af det svenske tillæg for Sommarmjölk.
  6. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten kopi af den bestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for ophævelsen med virkning fra 2020 af tillægget for svensk Sommarmjölk.
  7. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af de beregninger for 2017, 2018, 2019 og 2020, der dokumenterer, at merprisen for specialmælk, herunder øko-mælk, 1) betales af kunderne og/eller 2) dækker leverandørens meromkostninger.
  8. Rekvisiti pålægges at udlevere til Rekvirenten, i det omfang det foreligger, kopi af dokumenter vedrørende den kontrol, der internt eller eksternt har været udøvet for at sikre sig, at de svenske medlemmer, der i 2017, 2018 og 2019 modtog tillæg for Sommarmjölk, rent faktisk har haft deres køer på græs i det krævede omfang.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle