Anders kan undgå dyr luftrenser med billigt gyllemiddel

Force Technology har testet gylleforbedringsmidlet Active NS og fundet store reduktioner i lugt- og ammoniakemissionerne. Det kan i sidste ende gavne Anders Rahbek, Hammerum, der skal reducere sin ammoniakfordampning med syv procent i en af sine slagtesvinestalde.

Da Anders Rahbek opførte en slagtesvinestald til 8.000 slagtesvin, var det en betingelse, at der skulle tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg, som skulle sikre en reduktion af ammoniakfordampningen med syv procent.

Men tæt dialog med opfinderen af Active NS, Karl Erik Molbech fra firmaet FCSI, førte til, at den midtjyske svineproducent med base ved Hammerum søgte og fik en dispensation til at anvende gylleforbedringsmidlet Active NS frem for at foretage en større investering i et luftrensningsanlæg, da hans slagtesvinestald stod klar i 2014.

Brugte oprindeligt Active NS til tyk gylle

Men Anders Rahbeks brug af Active NS startede et helt andet sted.

»Vi havde en problemstald, hvor det kneb med at få gyllen ud, fordi den var for tyk. Da vi begyndte at bruge Active NS, oplevede jeg hurtigt en mere homogen gylle. Det blev egentlig starten på, at vi nu hælder midlet i gyllen, og i staldene drysser vi midlet ud på spalterne,« forklarer Anders Rahbek, mens han åbner en pose med Active NS og viser, hvordan midlet benyttes i en af slagtesvinesektionerne.

Aktuelt har han en dispensation for brugen af Active NS som redskab til at reducere ammoniakfordampningen, men næste skridt er, at Active NS bliver optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Listen indeholder teknologier, der er anerkendte for at reducere lugt og/eller ammoniak.

Første skridt i den retning blev taget tidligere på året, da Force Technology benyttede Anders Rahbeks stalde til at udføre målinger i februar og maj.

Målingerne viste betydelige reduktioner af både lugt- og ammoniakemissionerne. I målingen fra maj viser rapporten fra Force Technology således en reduktion af lugtemissionerne på 37 procent og 45 procent af ammoniakemissionerne.

»Mit håb er, at de forsøg, som Force Technology allerede har udført, i sidste ende kan føre til, at der er dokumentation for, at Active NS har en virkning på lugt og ammoniak fra stalden. Det vil for os være en langt billigere løsning, fordi omkostningen med Active NS er cirka 25 procent i forhold til en luftrenser, så det vil bidrage betydeligt til vores bundlinje, hvis vi kan bruge midlet frem for at stille en luftrenser op,« siger Anders Rahbek.

Faktaboks

3 Facts om Active NS

  1. Naturligt: Active NS er et naturprodukt, der består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Sammensætningen er ifølge opfinderen unik og gør, at produktet har en høj ionbytteeffekt, som optager vand og gødning og kun langsomt afgiver det igen. Derved sker der begrænset luftbåren forurening og virker som buffer for gødning og vand og mindsker udvaskning til grundvandet. Virker samtidig som jordforbedrende middel.
  2. Test 1: VSP har afprøvet Active NS i 2014 uden at finde effekt på ammoniakemissionen eller lavere lugtemission.
  3. Test 2: Force Technology har afsluttet test af Active NS i 2015 og målt lavere emission fra lugt og ammoniak på henholdsvis 37 og 45 procent.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle