Annonce: Planteavlsejendomme – Liepaja Letland

Salg, forpagtning, eller joint-venture

Sælges som en samlet ejendom på 986 ha. ejet jord eller opsplittet i 2 ejendomme på henholdsvis 568 ha. og 389 ha. ejet jord.
Til ejendommen er tilknyttet erfarende og dygtige medarbejdere.

Køber kan efter egen prioritering drive ejendommen selv eller alternativ bortforpagte ejendommen på 1 eller 5 års forpagtningsaftaler.
 

Salgsprospekter: Er vedhæftet i bunden i pdf. format.

Finansiering:

  • Sælger tilbyder op til 50 % finansiering ved sælgerpantebreve.
  • Banker i Letland tilbyder normalt 35 til 50 % finansiering ved jordkøb.
  • Blandt flere er følgende banker repræsenteret i Letland:  Nordea, Danske Bank og Handelsbanken.

Mægler- advokat og landbrugsrådgivningsfirmaet ActusQ i Letland tilbyder at bistå køber med rådgivning og konkrete ydelser i forbindelse med køb og i den efterfølgende driftsfase.
 

For nærmere info: