Ansøgning om minivådområde ved Limfjorden samler støv i direktorat

Efter to års kamp er landmand Thomas Jakobsen tæt på at opgive sine planer om et minivådområde, som kan fjerne kvælstof fra Limfjorden.

Med alle de bremser og stopklodser, de sætter op for os, er jeg da tæt på at sige, at jeg ikke gider mere - at de kan rende og hoppe og få deres penge tilbage«.

Thomas Jakobsen er landmand på Mors med jord ned til Limfjorden. Da han i 2018 hørte, at man kunne hjælpe både vandmiljøet og kollegerne ved at gå ind i såkaldt ’kollektivt virkemiddel’, som minivådområder er, tænkte han, det var en god og egentlig samfundsnyttig idé. I dag, tre år senere, er han mange ærgrelser rigere og tæt på at skrotte sit planlagte minivådområde.

Fik penge uden varsel

Thomas Jakobsens utryghed ved myndighedernes ageren startede snart efter, at han i 2019 havde sendt sin anøgning om et minivådområde ind til Landbrugsstyrelsen.

Projektet blev, åbenbart, forhåndsgodkendt, for pludselig og uden varsel stod der omkring 160.000 kroner på hans konto, halvdelen af det forventede projekttilskud.

"Det blev jeg faktisk irriteret over. Hvorfor skulle jeg have penge stående, som reelt ikke er mine, og som jeg skal af med igen, hvis projektet ikke bliver til noget?"

"Det var vist noget med deres IT-system. Og pengene står der endnu", tilføjer Thomas Jakobsen.

Intet nyt fra direktorat

Dér, hvor Thomas Jakobsen og hans oplandskonsulent har planlagt at placere minivådområdet, kommer det lige præcis til at rage ind over strandbeskyttelseslinjen.

Placeringen er dér, hvor miljøeffekten er størst. Men selv om det kun er få meter, skal han søge dispensation i Kystdirektoratet for at komme videre.

"Hvorfor? Det er hverken et hus eller en feriekoloni, vi vil bygge. Det er nærmest et naturområde, under terræn og usynligt fra vandet", siger Thomas Jakobsen.

Han og hans oplandskonsulent sendte ansøgningen til Kystdirektoratet i maj 2020, hvor den har sit eget sagsnummer. Det er ved at være halvandet år siden. Men de har endnu intet hørt.

Da oplandskonsulent Anders Lehnhardt forleden endnu en gang rykkede for svar, fik han at vide, at der endnu ikke er sat en sagsbehandler på ansøgningen.

Hvidglødende

Da det har lange udsigter med minivådområdet, besluttede Thomas Jakobsen, at han inden 7. september ville så tidlig vinterhvede i marken til minivådområdet. Men hans rødglødende konsulent måtte meddele ham, at arealet er ’rødt’ i tast-selv og ikke kan tælle som tidligt sået afgrøde. Det er jo udpeget til minivådområde.

"Indtil nu har det minivådområde kun kostet mig irritation. Nu koster det mig også penge. Jeg er da voldsomt frustreret", siger Thomas Jakobsen.

Thomas Jakobsen er langtfra den eneste Limfjordslandmand, der kæmper for at få lov til at etablere et minivådområde, fortæller Leif Gravesen, formand for Lbf. Fjordland.

"Det ærgrer mig da voldsomt som formand, at mine medlemmer ikke kan få lov at placere minivådområderne dér, hvor det giver allermest mening for vandmiljøet".

Faktaboks

Benspænd på benspænd

  • I 2018 er Thomas Jakobsen til møde om minivådområder og fatter interesse. 2019 sender han ansøgning til Landbrugsstyrelsen.
  • 4. november 2019 udbetaler Landbrugsstyrelsen uden varsel halvdelen af det forventede projekttilskud - 160.000 kr.
  • Maj 2020 sender oplandskonsulent en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen ind til Kystdirektoratet.
  • Før 7. september 2021. Thomas Jakobsen vil så vinterhvede tidligt, da minivådområdet endnu ikke er realiseret. Men arealet er blokeret i tast-selv, da det er udpeget til minivådområde.
  • September 2021 afslører en rykker, at Kystdirektoratet endnu ikke har sat en sagsbehandler på Thomas Jakobsens ansøgning.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle