Ansøgningsfrist til minivådområder udskudt: "Det er under al kritik"

Fristen for ansøgningen til minivådområder er udskudt til den 3. maj på grund af en it-fejl. I en måned gjorde det umuligt at indsende ansøgninger. Nu ændres fremgangsmåden for behandlingen.

Ansøgningsrunden til tilskud til etablering etablering af åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice skulle have lukket tirsdag den 30. april, men er nu udskudt. 

Ansøgningsfristen er forlænget til og med 3. maj. Det skyldes, at en it-fejl i en måned gjorde det umuligt at indsende ansøgninger til minivådområder. Først da ministeren gik ind i sagen og kaldte fejlen 'stærkt utilfredsstillende' blev udbedring af it-problemerne førsteprioritet.

"Beregningerne på andre ordninger i Tast selv-service vil tage op til dobbelt så lang tid at gennemføre, hvilket på minivådområdeordningen, der har mange beregninger, vil betyde, at det tager længere tid at få sendt sin ansøgning ind end normalt. Ligeledes vil modtagelsen af kvitteringsbrevet være forsinket og sendes først efter et stykke tid. Derfor vælger vi at forlænge ansøgningsfristen med tre dage til 3. maj 2019", skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Under al kritik

Problemerne med it-systemerne vækker nu igen kritik hos Landbrug & Fødevarer.

"Det er brandærgerligt og under al kritik, at dårlige IT-systemer i styrelsen skal give den her form for besvær, når så mange danske landmænd er opsatte og står klar til at lave minivådområder på deres bedrift", siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug og Fødevarer 

"Nu forventer vi selvfølgelig, at ministeriet afsætter de nødvendige ressourcer til at holde momentum og sikre, at ingen projekter forsinkes i år. Det indebærer, at alle landmænd, der får deres kommunale tilladelser på plads inden den 1. september, også skal kunne få et endeligt tilsagn fra Landbrugsstyrelsen senest 1. september, så de kan nå at etablere anlægget i år", siger han.

Ændrer fremgangsmåden

På grund af it-problemerne ændrer Landbrugsstyrelsen nu også fremgangsmåden for behandlingen af ansøgningerne til minivådområdeordningen 2019, skriver styrelsen i pressemeddelelsen. Begrundelsen er, at det skal gøre det muligt for landmændene at komme i gang med deres minivådområder som planlagt.

Ændringsbekendtgørelsen betyder for dig som ansøger, at man ikke får et endeligt tilsagn, men et betinget tilsagn i perioden fra ansøgningsrunden lukker frem til 1. september.

Har man fået et betinget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen og har opnået alle tilladelser fra kommunen til sit projekt inden 15. september, kan man ansøge om, at styrelsen udsteder et endeligt tilsagn og udbetaler et forskud.

Styrelsen behandler så ansøgningen manuelt. Det gør de for, at man har mulighed for at komme i gang hurtigst muligt, hvis man har tilladelserne til projektet på plads, skriver styrelsen.

Hvis man har fået alle tilladelser fra kommunen, men ikke et betinget tilsagn, kan man kontakte styrelsen, for at få manuelt behandlet sit tilsagn fra starten af.

Fra midt i september er it-systemet til behandling af minivådområdeansøgningerne oppe at køre, hvorefter styrelsen begynder at udstede de endelige tilsagn. Reglerne ændres, så forskuddet udbetales samtidig med det endelige tilsagn, hvis man i ansøgningsskemaet har krydset af i ’ja’ til at modtage forskud.

Ændringerne har ikke betydning for, at man kan få sit projekt fuldt finansieret samt modtage forskudsudbetaling.

Performance og stabilitet i Tast selv-service har desværre generelt været meget svingende i dette års ansøgningsrunde. 13. april blev snsøgningsfristen til arealstøtte også udskudt.

Man kan læse om berettiget tilsagn her.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle