Ansøgningsrunden om seks mia. støttekroner er igang

Mandag åbnede Landbrugsstyrelsens store ansøgningsrunde, hvor landbrugere kan søge om støtte til fem ordninger. Den største ændring er, at Landbrugsstyrelsen i efteråret besluttede at vinke farvel til 'først-til-mølle' på den målrettede regulering. Det skal give konsulenter og landbrugere en bedre kundeoplevelse.

De næste knap tre måneder er den store ansøgningsrunde hos Landbrugsstyrelsen i gang.

Fra idag, mandag kan 40.000 landbrugere søge om seks mia. kroner under alt fra grundbetaling, grøn støtte og målrettet kvælstofregulering til udbetaling af miljø- og økologitilskud. I alt er der fem direkte støtteordninger, som er en del af det såkaldte fællesskema. Der kan desuden søges om støtte til målrettet regulering samt tilsagn.

Det skriver Landbrugsstyrelsen.

En af de største forandringer i årets ansøgningsrunde er et farvel til 'først-til-mølle' i målrettet regulering, som tidligere år har været årsag til IT-nedbrud. Landbrugsstyrelsen har truffet en række forholdsregler herunder  købt ekstra serverkapacitet, som skal få ansøgningsrunden til at glide bedre i år end i 2019. 

"Vi gør alt, hvad vi kan for, at ansøgningsrunden 2020 bliver bedre end i 2019", skriver vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Louise Piester, bl.a. i et indlæg til LandbrugsAvisen i uge 5.

"Modsat 2019 har vi ikke mange nye ændringer. At konsulenter og landbrugere ikke længere er tvunget til at sidde klar, når vi åbner, giver forhåbentlig en bedre kundeoplevelser, fordi systemerne kan holde til det. Som noget nyt har vi også haft nogle landbrugskonsulenter til at teste systemet forud for åbningen, så vi ved, at det fungerer for dem, der skal bruge det. Nøgleordene for ansøgningsrunden i 2020 har uden tvivl været stabilitet og forenkling for os. Det håber vi, at kunderne kan mærke", siger Louise Piester mandag. 

Fra 21. januar til 23. januar var 650 landbrugere og konsulenter mødt op til Landbrugsstyrelsens årlige seminarer, hvor ansøgningsrunden var hovedtemaet.

Ansøgningsrunden løber fra 3. februar til og med 17. april. Fællesskemaet danner udgangspunkt for landmændenes arealstøtte i 2020, som forventes udbetalt i december 2020.

 

Faktaboks

Få et overblik over ændringer i ordningen om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2020

  • Ny prioriteringsmodel 

Vi prioriterer først ansøgningerne, når ansøgningsrunden er udløbet og ikke efter først-til-mølle princippet som forrige år. Vi prioriterer de marker først, der er placeret inden for ID15-områder med lavest retention, og hvor efterafgrøderne derfor har den største effekt. Efter ansøgningsrunden vil du modtage et tilsagnsbrev, hvor du kan se, hvilke marker du har fået prioriteret. Hvis du trækker arealer ud af din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil din kvælstofkvote blive reduceret. 

  • Efterafgrøder og alternativer skal indberettes på markniveau

Efterafgrøder og alternativer er stedfaste i 2020. Det betyder, at du skal indberette i fællesskemaet, hvilke marker du har etableret dine målrettede efterafgrøder eller alternativer på. Du kan frem til 10. september ændre valget af virkemiddel og placering inden for det ansøgte ID15-område i fællesskemaet. Efter 10. september er placeringen og valg af virkemiddel bindende. 

  • Ny mulighed for at søge tilskud til brak langs vandløb og søer

Du kan som noget nyt søge tilskud til brak langs vandløb og søer. Du kan ikke som i tidligere år få tilskud til reduktion af din kvælstofkvote, men du kan ansøge om at indmelde reduceret kvælstofkvote fra planperioden 2019/2020 i din frivillige indsats, som du vil kunne modregne i et evt. obligatorisk krav.  

  • Tilskud er ikke længere de minimis-støtte 

I 2020 bliver tilskud til målrettet kvælstofregulering givet som landdistriktsstøtte i stedet for nationalt de minimis-støtte. Det betyder, at der ikke længere er et loft for, hvor meget tilskud du kan søge over en treårig periode.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle