Ansøgningsrunden for vådområder åben igen

Årets anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er nu åben. Ansøgningsfristen er 3. september 2019.

Fredag åbnede årets anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter.

I perioden 14. juni til 3. september 2019 kan kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder igen søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder.

Det skriver Miljø- og fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Vådområderne bliver anlagt for at bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet.

I første ansøgningsrunde i 2019 har kommunerne søgt om støtte til at realisere 14 nye vådområdeprojekter, som til sammen vil kunne fjerne 150-200 ton kvælstof fra vandmiljøet.

Håbet er, at der vil blive ansøgt om flere nye vådområder i anden runde. Målet er at Landbrugspakken skal skaffe cirka 13.000 hektar vådområder, som skal være bevilget senest i 2021.

Vådområder forbedrer vandmiljøet

Vådområderne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor, og bidrager dermed til en forbedring af vandkvaliteten i søer og fjorde. Samtidigt får Danmark flere naturområder, hvor vilde dyr og planter kan etablere sig.

Det er kommunerne og Naturstyrelsens lokale enheder, der kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter. For fosforvådområdeprojekter er det kun kommunerne, der kan søge om tilskud.

Landbrugsstyrelsen administrerer vådområdeordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen, som foretager en vurdering af de natur- og miljøfaglige forhold i ansøgningerne.

Faktaboks

Tilskud til vådområdeprojekter

  • Formålet med kvælstofvådområder er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande, der har behov for en reduceret kvælstoftilledning.
  • Formålet med fosforvådområder er at forbedre vandmiljøet ved at reducere udledningen af fosfor til søer.
  • Vådområdeprojekterne bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.
  • Projektstøtteordningen for vådområdeordninger er en del af det danske Landdistriktsprogram og den politiske aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Projekterne er medfinansieret af EU.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle