Antallet af konkurser steg mod slutningen af 2020

Antallet af konkurser steg i slutningen af 2020 men i løbet af året tegnede der sig et meget forskelligartet billede.

Tallene for konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri viste 16 konkurser i december. Det er en stigning fra 10 i december 2019. Målt for året som helhed var antallet af konkurser 167 mod 174 i 2019. 

"Forløbet af konkurserne gennem året har været meget forskelligartet. Først så vi et pænt fald, primært som følge af høje svinepriser, men også fornuftige priser på mælk og afgrøder. I andet halvår gik det dog den anden vej, blandt andet afledt af de horrible begivenheder i minksektoren", siger erhvervsøkonomisk chef hos Seges, Klaus Kaiser til landbrugsavisen.dk. 

"Mod årets slutning ses vanskelighederne som følge af corona-krisen og afrikansk svinepest i Tyskland, der betyder, at svinesektoren ikke længere oplever de fantastisk høje priser, som vi så først på året", siger han.

Fortsat usikkerhed

Der har året igennem været usikkerhed om konkurstallene på grund af coronakrisen, men tendensen er, ifølge Klaus Kaiser, stadig retningsgivende for udviklingen.

"Uden minkkrisen havde vi formentlig ikke set et kursantal på samme niveau, men vi skal ud på den anden side af både corona og en løsning for minkavlerne, før vi får en pejling af det reelle niveau", siger han.

Kigger vi fremad, er der store usikkerheder forbundet med både corona og udbredelsen af afrikansk svinepest i Europa, mener han. Og så længe der ikke findes en fair løsning for minkavlerne, er der risiko for en stigning i antallet af minkavlere, der erklæres konkurs. Derudover peger de forventede markedsforhold dog i retning af en stabilisering på et lavere niveau end det nuværende, mener han. 

Svinepest skal holdes ude af Danmark

Det er altafgørende, at afrikansk svinepest holdes ude af Danmark.

"De danske smågriseproducenterne er pressede, og udbrud i Danmark vil presse hele svinesektoren yderligere. Hvis vi undgår afrikansk svinepest, er det dog fortsat vores forventning, at langt de fleste svineproducenter rider stormen af. Dels fordi priserne forventes at rette sig i det tidlige forår på grund af en kraftig produktionstilpasning, og dels fordi svineproducenterne i høj grad har konsolideret deres virksomheder i den gode periode til at klare sig igennem en kortere periode med lave priser", siger Klaus Kaiser. 

 

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle