Arbejdet trækker ud: Beslutning om ny godkendelse til glyphosat udskudt til 2023

Over 3.000 siders høringssvar fra cirka 350 interessenter gør, at en endelig – og vital - rapport, der skal danne grundlag for beslutning, om en ny godkendelse af glyphosat er blevet forsinket.

Det trækker ud med beslutningen om en ny godkendelse for glyphosat.

I sidste uge meddelte de to agenturer i EU, EFSA og ECHA, der er ansvarlige for den såkaldte fornyelsesvurderingsrapport, at den endelige rapport først ventes klar i juli 2023 frem for anden halvdel af 2022, som det oprindeligt var planen. 

Først når den rapport er på plads, kan der i EU træffes beslutning om, hvorvidt godkendelsen af glyphosat - aktivstoffet i Roundup - skal forlænges.

I en pressemeddelelse fra de to EU-agenturer lyder det, at forsinkelsen skyldes et "hidtil uset antal kommentarer" til udkastet af vurderingsrapporten, som kom sidste år. 

Forsinkelsen af rapporten har fået EU’s sundhedskommissær Stella Kyriakides på banen, og hun kalder i en udtalelse forsinkelsen for ”dybt bekymrende”, men det er samtidig ”ekstremt vigtigt”, at alle nye beviser nøje overvejes og tages i betragtning. 

Den nye tidslinje for godkendelsesprocessen af glyphosat kan ses her.

3.000 siders kommentarer

Udkastet til vurderingsrapporten er udarbejdet af fire lande, der var udpeget som rapportørstater. Det drejer sig om Frankrig, Ungarn, Holland og Sverige. Ifølge de to EU-agenturer er der til rapporten der kom i juni 2021 indkommet mere end 350 kommentarer fra interessenter og videnskabelige institutioner samt omkring 2.400 svar fra medlemslandes eksperter.

De mange kommentarer udgør en fil på cirka 3.000 sider, som eksperterne i EFSA og ECHA, altså nu skal gennemgå.

I udkastet til rapporten bliver det fastslået, at glyphosat ikke opfylder nogen af kriterierne for et forbud.

godkendelse udløber ikke

Fra Jacob Neergaard, der er konsulent i Landbrug & Fødevarer, og som følger EU-processen omkring glyphosat nøje, lyder det, at det er forventningen, at der næppe kommer nogle nye faglige argumenter frem i den endelige rapport.

- Vi forventer, at de kommer frem til, ligesom de har gjort før, at det er et helt forsvarligt ukrudtsmiddel, der lever op til sundheds- og miljømæssige krav, siger han.

Han fortæller, at når den endelige rapport kommer, så kommer der stadig til at gå et stykke tid, før den endelige proces er afsluttet.

- Når rapporten kommer i juli 2023, så starter forhandlingerne i EU-Kommissionen i det som hedder Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Her sidder der embedsmænd fra alle landene, som repræsenterer medlemslandenes holdninger. Og den proces tager også lidt tid, siger Jacob Neergaard.

Må stadig bruge stoffet

Han fortæller, at selvom glyphosat lige nu kun er godkendt til 15. december i år, så er det ikke ensbetydende med, at landmænd efter denne dato ikke længere må bruge midler med stoffet.

- Det er ikke sådan, at en godkendelse bare løber ud. Så hvis det var sådan, at man ikke længere må bruge glyphosat efter 15. december, så skulle der laves en afstemning om, at man ikke længere må bruge det. Og det er der altså ikke det, som er på banen her, siger Jacob Neergaard.

Blandet reaktion

Udsættelsen af fornyelsesvurderingsrapporten vækker blandede reaktioner. Fra gruppen af de agrokemiske virksomheder, heriblandt Bayer, som har søgt om at få glyphosat godkendt på ny i EU, bliver forsinkelsen accepteret.

Ifølge mediet Euractiv lyder det fra gruppen, at de anerkender, at ”sådanne proceduremæssige forsinkelser sammen med en forlængelse af den nuværende godkendelsesperiode er standardpraksis i EU-lovgivningen."

Gruppen kalder den nye tidslinje fra de to EU-agenturere for et "udtryk for en meget gennemsigtig procedure, der giver alle interesserede parter mulighed for at deltage i processen."

Fra grupper der i årevis har ønsket glyphosat forbudt, så lyder det omvendt, at der ikke burde være grundlag for udskyde processen. Fra gruppen Pesticide Action Network Europe, lyder det til Euractiv, at der i dag er nok beviser i den videnskabelige litteratur, der peger på toksiciteten af glyphosat både på borgernes sundhed og miljøet. 

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle