Arbejdsgiverformand: Både 3F og vi skulle tilgodeses

Helle Reedtz-Thott har været formand for GLS-A under et år - og har allerede nu indgået første overenskomst med sin modpart, 3F. Det foregik uden sammenbrud som ved sidste forhandlinger.

Helle Reedtz-Thott, der er godsejer, advokat og formand for GLS-A, har stået i spidsen for landbrugets arbejdsgivere ved de overenskomstforhandlinger, der netop er overstået.

For tre år siden, hvor Gerner Wolff-Sneedorff var formand, gik forhandlingerne i hårdknude, og fagforeningen varslede storkonflikt, som dog afblæst, da arbejdsgiverne gav sig i spørgmålet om elevløn.

Siden 2015 har Jørgen Bæk været formand, men han trak sig sidste år, da Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland (AKM), som han er direktør, krævede hans fulde opmærksomhed.

For knap et år siden, i april 2017, blev Helle Reedtz-Thott formand.

”Mit ønske og fokus har været at opnå et godt og konstruktivt forhandlingsforløb, hvor begge parter er blevet hørt og tilgodeset. Det er et ønske, som formand for Den Grønne Gruppe Peter K. Holm og jeg har været enige om", siger Helle Reedtz-Thott i et emailsvar til Landbrugsavisen.dk.

Hvad har I som arbejdsgivere haft fokus på at få ændret – og i hvor høj grad er det lykkedes?

”Vi har haft et stærkt ønske om at opnå en øget fleksibilitet, ligesom vi har ønsket at smidigere det eksisterende regelsæt. Det synes jeg, at vi er lykkes med på flere områder. Den nye overenskomst indebærer bl.a., at virksomhederne får forbedret mulighederne for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt, og på enkelte punkter er overenskomsten gjort administrativt mere enkel og up to date. Samtidig har vi gjort elevbestemmelserne i skovbruget klar til en længe ønsket forlængelse af praktiktiden i uddannelsen ved at aftale en ny startløn for første års elever", svarer hun.

GLS-A havde blandt andet forberedt sig på overenskomstforhandlingerne ved at sende rundspørger ud til medlemmerne for at få indblik i de enkelte driftsgrenes ønsker.

Samtidig var der ingen husdyrproducenter i bestyrelse, og de bad derfor landets største mælkeproducent, Jørn Kjær Madsen, om at træde ind som observatør i bestyrelsen, hvilket han indviligede i. Han har tidligere været i konflikt med 3F og blev tvunget til at indgå overenskomst.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle