Arla åbner første gård uden for Europa

Arla åbner første gård uden for Europa, i Nigeria, der står til at blive et af de mest befolkede lande i verden.

Åbningen af Arlas første gård uden for Europa understreger andelsselskabets langvarige engagement i Nigeria. Undervisning af lokale mælkebønder og videndeling på tværs hele sektoren skal give mejeriproduktion et løft i landet, der står til at blive et af de mest befolkede i verden.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

Nigeria har en af de hurtigst voksende befolkninger i verden og står til at fordoble fra de nuværende ca. 220 millioner mennesker til 400 millioner i 2050. Det lægger et enormt pres på fødevareproduktionen for at kunne levere næringsrig og pristilgængelig kost, og da kun 40 procent af den nuværende mejeriefterspørgsel på 1,45 milliarder liter mælk per år bliver dækket af lokal produktion, er behovet for at udvikle den lokale mejerisektor tydelig.

- Med udsigten til at blive det næstmest folkerige land, og Lagos den folkerigeste by, i 2100, er alles øjne rettet mod Nigeria. Der er naturligvis et element af en god forretningsmulighed, men vores aktiviteter i Nigeria fokuserer i høj grad på at dele vores ekspertise inden for landbrug og mejeriproduktion med lokale samarbejdspartnere for at sikre adgang til næringsrige fødevarer for den voksende befolkning. Og med indvielsen af gården understreger vi endnu engang vores forpligtigelse om netop det, siger Simon Stevens, øverste chef for Arlas internationale forretning.

Led i en tredelt strategi

Gården er tredje ben i Arlas engagement for at udvikle den lokale mejerisektor i Nigeria, og den både står ovenpå og kigger ind i de andre to ben.

Første del var det såkaldte Milky Way Partnership. Et offentligt-privat samarbejde, som Arla etablerede i 2016. Sammen med Care Danmark, Landbrug og Fødevarer, Seges Innovation samt de nigerianske organisationer Coret og Milk Value Chain Foundation var målet at øge effektiviteten og dermed indkomsten for lokale mælkebønder via undervisning og adgang til basalt materiel. Partnerskabet nåede ud til mere end 4200 lokale bønder, som har oplevet og en øget indkomst på 200 procent.

I 2019 udvidede Arla sit engagement ved at indgå i et partnerskab med regeringen i Kaduna State om at etablere Damau Household Milk Farm. Formålet er at give 1000 nomadiske bønder et permanent landbrugsområde på de 8200 hektar, løfte deres produktionsevner og tilbyde en aftagningsmodel for deres mælk, som indgår i produktionen af lokale mejeriprodukter.

- Det giver simpelthen ikke mening at snakke om øget effektivitet eller indkomst, hvis der ikke er marked parat til at aftage den ekstra mælk. Derfor arbejder vi inden for begge områder samtidigt, og gården bliver en katalysator på begge dagsordner, hvorfor jeg er utrolig glad for at deltage i åbningen, siger Simon Stevens.

Mælken fra de lokale mælkebønder, Damau Household Milk Farm og Arla-gården puljes og omdannes til mejeriprodukter på et af de to mejerier, Arla har i Nigeria. Tilsammen udgør de tre mælkestrømme et tilpas levedygtigt økonomisk grundlag, som er essentielt for det videre udviklingsarbejde.

Undervisning i bedre husdyrhold

Udover at huse 216 malkekøer, med muligheden for at udvide til 750, er gårdens fremmeste formål at facilitere undervisning til lokale mælkebønder, landbrugsuddannelser, dyrlæger og andre relevante grupper.
Det primære fokus bliver på gårddrift og husdyrhold, og undervisningen bliver centreret omkring Arlas Big5; fem essentielle og effektive tiltag til at reducere klimapåvirkning på gården bekræftet af Arlas klimatjekdata, der er et af verdens største eksternt valideret datasæt om mælkelandbrug.

De fem tiltag er fodereffektivitet, proteineffektivitet, dyrevelfærd, gødningsforbrug og arealanvendelse.

- Ved at dele den ekspertviden, vores andelshavere har tilegnet sig igennem årtier, og kombinere den med videnskabelig data kan vi gøre en stor forskel for de lokale mælkebønder. Forbedret husdyrhold har en direkte indflydelse på mælkekvalitet og mængde, som resulterer i et øget indkomst, hvis der vel at mærke er et marked klar til at aftage mælken, som vi netop arbejder på i vores andre udviklingsprojekter i Nigeria, siger Anna Månsson, Arlas chef i Vestafrika. 

Og ekspertisen, Arlas ejere kan bidrage med, bliver taget godt imod blandt de nigerianske samarbejdspartnere, der er klar til at udvikle landets mejeriindustri. 

- Implementering af den bedste landbrugspraksis er nøglen til at opnå de ambitioner, vi har for den nigerianske mejerisektor. Den viden, som Arla bidrager med, og som nu er forankret i denne imponerende gård, gør, at vi kan tage endnu et stort skridt mod at skabe et mere effektivt og finansielt bæredygtigt fundament for mejeri i Nigeria,” siger Winnie Lai-Solarin, direktør for husdyrbrug ved det nigerianske ministerium for landbrug og landdistriktsudvikling. 
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle