Arla-bestyrelsen foreslår højere efterbetaling (rettet)

Arla-bestyrelsen foreslår at give en eurocent i efterbetaling. (opdateret)

Knap halvdelen af Arlas overskud på 2,341 mia. kr. skal udbetales i form af efterbetaling til andelshaverne. Det mener Arlas bestyrelse, der foreslår en efterbetaling på en eurocent.

Bestyrelsen foreslår dermed at fravige konsolideringspolitikken, som Arlas repræsentantskab vedtog i efteråret.

"2014 har samlet set været et år med en høj Arlaindtjening, hvilket ifølge politikken udmønter sig i en højere konsolidering og en lavere efterbetaling. Med de aktuelle mælkepriser står Arlas andelshavere imidlertidig over for en stor udfordring, og likviditeten på gårdene er under pres. Vi har i bestyrelsen diskuteret det dilemma og derfor foreslår vi at afvige fra politikken, og dermed foreslår vi en højere efterbetaling," siger bestyrelsesformand Åke Hantoft.

Bestyrelsens forslag svarer til en efterbetaling på gennemsnitligt 7,5 øre/kg, individuel konsolidering på 4,1 øre/kg og kollektiv konsolidering på 8,1 øre/kg.

Hvis Arla vælger at følge den nyvedtagne konsolideringspolitik, bliver efterbetalingen cirka 5 øre pr. liter. Det svarer til 40 mio. euro.

Arla har med deres nye politik en konsolidering på 4,75 procent. Med den efterbetaling, som bestyrelsen foreslår, er konsolideringen på 3,95 procent.

Repræsentantskabet skal diskutere og træffe beslutning om bestyrelsens forslag den 25.-26. februar.

I rene beløb udbetaler Arla 775 mio. kr. i efterbetaling inkl. rente på indskudskapital, foreslår bestyrelsen. Sidste år udbetalte Arla  900 millioner kroner i efterbetaling og rente på indskudskapital.

Tilføjet kl 11.39: Oplysning om hvad efterbetalingen bliver, hvis repræsentantskabet vælger at følge konsolideringspolitikken.

Rettet 23. februar: Før stod der, konsolideringspolitikken villle give en efterbetaling på 3,5 øre. Det er rettet til 5 øre.

 

Emneord

mælk , mælkepriser

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle