Arla fastholder mælkepris, dog med mindre justeringer

Trods flere rokader på markederne, samt i Arlas egne pris-regnemaskiner, forbliver mælkeprisen stort set på niveau.

Arlas mælkeproducenter kan se frem til endnu en måned med pæne priser.

Efter tre stigninger i træk i de seneste måneder, lægger Arla nemlig prisen på samme niveau for juli. Eneste ændring er, at valuta-modellen betyder en absolut mindre korrektion på 0,2 øre per kilo opad.

Det betyder, at mælkeprisen til de konventionelle vil tikke ind på 272,3 øre per kilo - hvis man vel at mærke som producent indhenter samtlige tillæg for kvalitet, non-gmo foder samt Klimatjek.

For økologerne vil maxprisen på acontoniveau også være 332,3 øre per kilo.

På råvaremarkederne og børserne har der været stabile tider den seneste måned, melder Arlas handelsafdeling i markedsopdateringen:

"Markedspriserne på råvarer har generelt været relativt stabile i maj. Priserne på pulver er steget, smørpriserne er faldet, og ostepriserne har været stabile. Det europæiske mælkeindtag har haft en mindre stigning i april/maj", lyder det.

Produktionen i Europa er let stigende med 0,5 procent for den seneste rapporterede måned. Især Irland går fremad med 6,1 procent vækst, mens store mælkenationer som Tyskland, Holland og Frankrig har fald i produktionen.

"På grund af de forbedrede vejrforhold forventer vi en stigning inden for mælk i EU i maj på omkring en procent. I resten af verden er mælkesituationen meget stærkere. USA, New Zealand og Sydamerika har haft rekordhøje niveauer i april/maj".

Arla ændrer fra denne måned sit kilo-konverterings-system, så det fremover vil være 1,03 frem for de tidligere 1,02. Dette medfører visse forskydninger, men ikke ændringer i den samlede afregning.

"Det samlede beløb, der udbetales som mælkebetaling, forbliver uændret, men det antal kg, hvert medlem leverer, vil stige med 1 procent, mens prisen i euro/kg er faldet med 1 procent. De historiske acontopriser er blevet justeret med tilbagevirkende kraft for at afspejle udviklingen i mælkepriserne", lyder det fra selskabet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle