Arla-formand: Snart kan vi belønne klimainitiativer på gårdene

Det er fundamentalt i ny Arla-strategi, at der skrues op for klimainitiativerne hos Arlas mælkeproducenter. Bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard forventer, at mejeriets mælkeleverandører vil blive belønnet for klimaaktiviteter allerede til næste år.

Frem mod 2030 skal Arlas andelshavere reducere klimabelastningen med yderligere 30 procent.

Sådan har målsætningen længe lydt i koncernens klimastrategi, og nu bliver den ambitiøse målsætning også indlejret i mejerikoncernens nye forretningsstrategi, Future26, der er blevet lanceret onsdag.

Midlerne til de investeringer, der kræves ude på gårdene, skal bl.a. komme fra et markant højere niveau af efterbetalinger, som er en del af løftet i den nye strategi.

Allerede i dag har Arlas mælkeproducenter i gennemsnit reduceret klimabelastningen med 25 procent i forhold til niveauet i 1990, så der skal yderligere initiativer på bordet for at nå den samlede målsætning på mellem 55 og 60 procent ude på gårdene.

Ifølge bestyrelsesformand Jan Toft Nørgaard bliver det en udfordring, men ikke en umulig en af slagsen - og slet ikke, når de konkrete initiativer fra Arlas side begynder at følge med.

"Der skal en aktiv handling til, men vi kan godt nå målene i 2030. Det drejer sig om, at vi følger op på, hvad der er status i dag, og via vores rådgivningsbesøg hjælper med, hvordan hver enkelt kan reducere sit klimaaftryk", siger Jan Toft Nørgaard.

Vil belønne klimaindsatser

Jan Toft Nørgaard forventer dog på ingen måde, at det bliver let.

"Jeg er selv bonde, så jeg ved, hvad det kræver. Men derfor er det også utroligt vigtigt, at vi får markedet til at betale for de ting, vi gør inden for klima, biodiversitet og dyrevelfærd", siger han og plæderer for, at man som landmand ikke holder sig tilbage. Allerede næste år, håber han, vil Arla Foods kunne blive klar med en løsning, der i højere grad belønner klimainitiativer.

"Vi er ikke i mål med det værktøj endnu, men det er jo min ambition, at vi kan aktivitets-afregne for klimatiltag. Det kan eksempelvis være, at man blive honoreret for at bruge grøn strøm", siger han.

I dag honoreres Arlas mælkeproducenter, hvis de laver et klimaregnskab.

"Det gør 98 procent. Det viser, at den slags initiativer virker", siger han.

Vil markedsføre klimavenlige produkter 

I bestræbelserne på at nære investeringerne ude hos mælkeproducenterne, besluttede repræsentantskabet Arla Foods i sidste uge at hæve efterbetalingen fra 1 til 1,5 eurocent. Den udbetales fremover to gange om året.

Initiativet sker ikke mindst for at gøre det muligt på længere sigt at markedsføre eksempelvis klimavenlige produkter, i takt med at efterspørgslen stiger, fortæller adm. direktør Peder Tuborgh

"Hele markedet er ikke parat endnu, men vi kan se bevægelsen, og at flere forbrugere betaler for det. Et godt eksempel er vores klimaneutrale mælk, som er dyrere, men som nogle kunder gerne vil betale for", siger han.

Midlerne til den store forandringsproces, og de investeringer det kræves, kommer primært fra de højere priser for de brandede produkter, som Arla er lykkedes med i de senere år.

"Vores innovations- og brandingstrategi virker, og det betyder, at vi kan befæste, at vi ligger foran konkurrenterne", siger han.

Og det er ambitionen at lægge endnu større afstand til konkurrenterne i de kommende år. Arla hæver sine peer group indeks-mål, som fremover vil ligge i spændet 103-107.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle