Arla ligger usædvanligt højt i forhold til konkurrenternes mælkepriser

Selv om de endelige tal langt fra er klar, melder topchef Peder Tuborgh, at Arla ligger usædvanligt højt i forhold til konkurrenternes mælkepriser og vil ende højt i den såkaldte peer group.

2020 kommer til at give højere tal end i flere år for Arlas konkurrenceniveau på den såkaldte peer group, Arlas eget system til at sammeligne mælkeprisen med de europæiske konkurrenter.

"Vi kender desværre først det endelige tal for vores peer indeks til maj, men på de løbende acontobetalinger ligger vi i den øvre ende, og med den ekstra betaling på 1,75 eurocent er jeg helt sikker på, at vi ligger i den øvre ende", forklarer Peder Tuborgh, adm. direktør i Arla Foods.

Arlas såkaldte peer indeks måler Arlas mælkepris op imod konkurrenter i det meste af Nordeuropa. 

Målsætningen har i de seneste år været at ligge i indeks 101 til 103 - svarende til, at Arlas mælkepris er 1-3 procent højere end markedet.

Det mål bliver dog overgået i 2020, melder topchefen altså.

"Vi kommer nord for 105, men mere kan jeg ikke sige om niveauet. Det er for tidligt, for vi kender ikke de andres regnskaber endnu", siger han.

I 2019 endte Arla på et snit på 102,5 i den endelige opgørelse af mælkeprisens niveua i forhold til konkurrenterne.

I en årrække var målsætningen at ligge i indeks 103 til 105. Men udfordringerne på det britiske marked efter brexit - herunder især et stærkt faldende britisk pund var blandt hovedårsagerne til, at målsætningen blev nedjusteret i 2019 til et niveau på 101 til 103. 

Dette mål står nu altså til at blive overgået med det hidtil højeste peer group tal i 2020.

Men ikke nok

Indekset bruges som benchmark både til, at mælkeproducenterne kan følge Arlas konkurrenceevne, og som instrument til udmåling af bonus til ledelsen.

Arla-bossen erkender dog i lighed med formand Jan Toft Nørgaard, at mælkeprisen har svært ved at følge med de stigende udgifter på bedriftsniveau.

"Vi har været konkurrencedygtige på den løbende afregning, men det er ikke nok i forhold til omkostningerne derude. Men vi kan se landmændene i øjnene og sige, at vi har fået det bedst mulige ud af det marked, der er", siger han.

For nylig var en gruppe utilfredse landmænd ude at forlange et nyt og anderledes system end Arlas peer group. De ønskede et system, lignende Danish Crowns.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle