Arla sænker mælkeprisen - også for økologer

Et markant fald på mælkeprisen rammer nu Arlas leverandører.

Arlas acontopris for konventionel mælk sænkes med 2,5 eurocent/kg pr. 1. januar 2018.

For økologisk mælk sænkes acontoprisen med 2,0 eurocent pr. kg på alle markeder undtagen i Centraleuropa, hvor den sænkes med 1 eurocent pr. kg.

For leverandører, som ikke er tilmeldt Arlagården Plus, sænkes mælkeprisen yderligere. De rammes af et fradrag på en eurocent. Det er hver fjerde leverandør.

"Disse ændringer er en konsekvens af de seneste fald på råvaremarkederne, hvor vi har set fald på smør og ostepriser på ca. 30% de seneste to måneder.  Dette har indvirkning på alle markeder og resulterer i denne sænkning af mælkeprisen. Balancen mellem udbud og efterspørgsel er under pres, hvilket gør det nødvendigt at reducere prisen på økologisk mælk", skriver Arla til deres leverandører.

"I tillæg til disse ændringer er der en kvartalsvis justering i valutakursen, hvilket skyldes den fortsatte svækkelse af det britiske pund. Valutakursmodellen er nu baseret på euro for at være i tråd med Arlas øvrige pris- og rapporteringsvaluta", skriver mejerivirksomheden videre.

Udsigten fremadrettet er drøj:

"Udsigten for de kommende måneder er en negativ udviklingen i mælkeprisen", skriver Arla.

Den nye valutakurs for kvartalet påvirker prisen nedad i Danmark (-2,6 DKK øre), Sverige (-0,7 SEK øre) og Centraleuropa (0,35 eurocent) og opad i Storbritannien (+0,63 pence).

  • Acontoprisen for konventionel mælk inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus
    - 261,4 øre/kg.
  • Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus
    - 268,8 øre/kg.
  • Acontoprisen for økomælk inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus
    - 344,4 øre/kg.

I acontoprisen indgår fra 1. januar 2018 tillægget for deltagelse i Arlagården Plus på 1 eurocent.

For omtrent 25 procent af medlemmerne, som endnu ikke har tilmeldt sig Arlagården Plus, reduceres mælkeprisen yderligere med 1,0 eurocent (7,4 DKK øre), da de endnu ikke er berettiget til dette tillæg.

Arlagården Plus blev rullet ud for to måneder siden. Et centralt element i Arlagården Plus er, at de deltagende landmænd leverer data til en database, som både kan bruges til dokumentation for Arlas sælgere og også som grundlag for benchmarking andelshaverne imellem.

Arla har testkørt konceptet hos 150 landmænd i løbet af oktober, og herfra er vurderingen, at det tager en time at foretage vurderinger og indberetning i en besætning med 100 køer.

Det er frivilligt at deltage, men Arla havde håbet, at 80-90 procent af andelshaverne melder sig til på kort sigt. Lige nu er tallet 75 procent.

Opdateret med ekstra information om Arlagården Plus.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.