Arla smider britisk formand ud af mejeriet - beskyldes for urent trav

Jonathan Ovens, en af to formænd i Arlas britiske organ The UK Arla Farmers Cooperative, UKAF, er blevet væltet af den øvrige formand samt fem medlemmer af bestyrelsen.

Jonathan Ovens, der indtil i dag har bestredet den ene halvdel af formandsposten i det britiske medlemsorgan UKAF og været med i hovedbestyrelsen i Arla, er nu væltet.

Det bekræfter han på telefon til LandbrugsAvisen efter et bestyrelsesmøde i britiske UKAF, der netop er afsluttet.

”Resolutionen fra de seks medlemmer af bestyrelsen i UKAF gik igennem, og jeg er nu ikke længere et medlem af Arla”, siger han og fortæller, at resolutionen var et skriftligt dokument, der havde til hensigt at opsige hans medlemskab af Arla. Hvis ikke han er leverandør til Arla, kan han ikke sidde med i bestyrelsen hos UKAF og dermed heller ikke sidde med i Arlas hovedbestyrelse.

Han fortæller, at han blev tilbudt at beholde sit medlemskab i Arla mod at han trak sig som formand og bestyrelsesmedlem i Arla. Dette afslog han dog, og dermed trådte resolutionen i kraft.

Ifølge Jonathan Ovens sker opsigelsen af hans medlemskab på baggrund af to punkter:

På den ene side, at han samt fem øvrige landmænd, hvoraf to pt. sidder i UKAF’s bestyrelse, tog sig for godt betalt for at have en ledende rolle i selskabet Emerald Debtco Limited, der blev brugt i forbindelse med de britiske andelshaveres formelle entré i Arla for få år siden.

Den anden kritik gælder uenighed om en postering i forhold til at have Arla-kunder med til rugbykampe.

Selskabet Emerald Debtco Limited blev ifølge Jonathan Ovens stiftet og brugt som selskab til at låne 60 mio. pund  i banken for at betale de britiske andelshaveres adgangsbillet til Arla. Han selv og fem andre landmænd påtog sig ifølge Jonathan Ovens bestyrelsesrollerne og dermed ansvaret for at låne og tilbagebetale det millionstore lån.

I det spil har Jonathan Ovens - ifølge kritikerne - har taget sig for godt betalt.

LandbrugsAvisens oplysninger stammer fra Jonathan Ovens selv, eftersom Arla endnu ikke har kommenteret sagen.

”Resolutionen fra de seks medlemmer af UKAF’s bestyrelse går på, at jeg personligt har handlet på en måde, der har været skadelig over for UKAF”, siger Jonathan Ovens.

Har du handlet på en skadelig måde?

”Der er mundtlige beskyldninger, men intet på skrift. Men de går i bund og grund på, at jeg blev betalt for høj en løn for arbejdet i form af en bonus på omkring 350.000 pund (godt 3,3 mio. kr. tilbage i 2014), som vi i alt seks personer delte efterfølgende”, siger han.

Han fortæller dog, at bonussens størrelse blev godkendt på daværende tidspunkt af både et vederlagsudvalg og de britiske andelshavere. Denne oplysning er endnu ikke bekræftet fra anden side.

Tog kunder med til rugbykampe

Derudover begrunder Jonathan Ovens også sin afsættelse med, at han i regi af Emerald Debtco Limited gennem et par år tog Arla-kunder med til en række rugbykampe.

”Vi brugte i alt 70.000 pund (godt 700.000 kr., red.) på kampene, henholdsvis 15.000 pund i 2013 og 55.000 pund i 2015. Det var alt sammen som en del af selskabet, men det er blevet set som værende et spild af mælkeproducenternes penge. Men Arlas kommercielle medarbejdere var der jo også”, siger han.

Undersøges af skattemyndighederne

Selskabet AMCo, Arla Milk Cooperative og det tilsvarende selskab AML, Arla Milk Link, blev i januar 2016 slået sammen til det, der nu hedder UKAF, der samler de britiske andelshavere.

Og ifølge dokumenter i det britiske selskabsregister er Emerald Debtco Limited lige nu genstand for en undersøgelse af de britiske skattemyndigheder, hvor skattehensynet for nuværende og tidligere medlemmer af selskabet, der samtidig også var bestyrelsesmedlem i det daværende selskab AMCo, undersøges.

Jonathan Ovens sad for bordenden i både AMCo og nu også UKAF og er dermed en af de parter, der bliver undersøgt.

Ifølge noten ”fortsætter diskussionerne med HMRC i forhold til omfanget og graden af de udstedte spørgsmål og dermed mængden af skat, bøder og renter, der skal betales.”

Jonathan Ovens fortæller, at de britiske skattemyndigheder har været tilfredse med hans og de øvrige medlemmers fordeling af bonussen på i alt godt 350.000 pund, men at det fortsat undersøges om, hvorvidt rugbykampene skulle have været udgiftsført gennem Emerald Debtco Limited, eller om det skulle være udgifter, der blev pålagt hver enkelt deltager til kampene.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Arla selv, men Johnnie Russell, der er den anden halvdel af den delte formandspost i UKAF, bekræfter overfor LandbrugsAvisen, at Jonathan Ovens ikke længere er en del af Arla.

“Ja, bestyrelsen I UKAF skred til handling på grund af seriøse ledelsessvigt. Ellers har jeg ikke mere at sige til den sag, da det er et internt anliggende i Arla”, siger Johnnie Russell.

I en skriftlig meddelelse fra Arla fortæller mejerikoncernen dog, at bestyrelsen i UKAF skal træffe beslutninger, der tilgodeser de britiske andelshavere såvel som alle Arlas øvrige andelshavere, i overensstemmelse med Arla Foods’ retningslinjer for Corporate Social Responsibility. Derudover fortæller Arla, at det er blevet fastslået, at der har været alvorlige mangler i Jonathan Ovens’ rolle som bestyrelsesformand for Emerald Debtco Limited, som er skadelige for andelsselskabet, og disse handlinger har også ført til, at bestyrelsen i Arla Foods amba har mistet tillid til Jonathan Ovens

Beslutningen om at opsige medlemskabet for Jonathan Ovens bedrift har derfor fuld støtte fra Arla Food Ambas bestyrelse.

"Som konsekvens af UKAF’s bestyrelses beslutning om at opsige Jonathan Ovens medlemskab – en beslutning som Arla Foods ambas bestyrelse er enig i - er han ikke længere berettiget til at være medlem af Arlas Foods ambas bestyrelse. Det efterlader en ledig plads i Arla Foods amba’s bestyrelsen til en repræsentant fra UK", udtaler bestyrelsesformand i Arla Åke Hantoft.

I samme ombæring udtaler Arla, at processen med at vælge en ny repræsentant fra UK til Arlas hovedbestyrelse nu vil gå igang. Arla Foods Amba vil kommunikere det ud til sine medlemmer, når en efterfølger er valgt.

Skadeligt for Arla-medlemmerne

Ifølge den britiske mælkeanalytiker Ian Potter, der også følger sagen i UKAF’s bestyrelse, er annulleringen af Jonathan Ovens medlemskab et stort problem.

”Hvis Jonathan Ovens mister sin mælkekontrakt med så kort varsel, vil det sende en koldsved ned ad ryggen på de britiske Arla-andelshavere, fordi hvis det kan ske for én mælkeproducent, kan det ske for alle. Især hvis det alene sker på baggrund af en beslutning truffet af seks personer i bestyrelsen. Spørgsmålet er, hvad Jonathan Ovens har gjort, og om det retfærdiggør et skridt af denne kaliber”, siger mælkeanalytikeren Ian Potter.

Relaterede

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle