Arla: Svenske repræsentanter foreslår valg udskudt et år

Stor majoritet af Arlas svenske folkevalgte er ikke trygge ved at gennemføre valg midt under corona. Foreslår derfor vedtægtsafvigelse.

Vil Arla kunne gennemføre valg til alle sine demokratiske lag elektronisk midt under en coronapandemi?

Det vil 38 svenske repræsentantskabsmedlemmer gerne have diskuteret mere indgående.

De har derfor bedt om et ekstraordinært møde blandt de 179 valgte repræsentanter fra Arlas ejernationer, hvor de ønsker drøftet, om Arlas folkevalgte i bestyrelse, repræsentantskab, kredsråd og øvrige organer skal tage et ekstra år og først søge genvalg i 2022.

"Det bliver svært at gennemføre valgene, når vi ikke kan mødes fysisk", mener Mats Larsson, mælkeproducent og formand for kredsrådet i Region Väst, der er en af de 38 svenske valgte, der har anmodet om det ekstraordinære møde.

Mindst 30 skal skrive under for at få et sådant møde i stand, og altså har 38 ud af de i alt 50 svenske repræsentantskabsmedlemmer bakket op om at få forslaget behandlet i Arlas øverste organ.

"Deltagelsen for vores medlemmer digitalt er ikke så stor, og det er nødvendigt, at vi har samme procedure i alle lande. Derfor vil vi gerne diskutere med vores kolleger, om vi skal forlænge mandatperioden, for vi er bekymrede over, om det er demokratisk sikkert at gennemføre valgene elektronisk", fortæller kredsrådsformand i Region Nordöst, Magnus Svensson.

Kræver opbakning fra 3 ud af 4

Arlas bestyrelse har ellers tidligere fortalt, at man netop havde sat en større proces i gang internt i Arla for at blive klar til at kunne gennemføre de mange valg i de i alt 8 lande trygt, ordentligt og sikkert online for alle de af Arlas knap 10.000 andelshavere, der måtte ønske at stemme.

Det ekstraordinære møde vil finde sted 18. januar digitalt. Skal bestyrelsens - og de øvrige valgtes - valgperiode forlænges, vil det kræve, at 75 procent af repræsentantskabets medlemmer bakker op. Det skyldes, at forlængelsen i givet fald kræver en vedtægtsafvigelse.

Vedtægterne fastslår nemlig, at der hvert andet år - i ulige år som i år - skal gennemføres valg.

Magnus Svensson er klar over, at det langt fra er sikkert, at man får opbakning fra 3 ud af 4 repræsentanter.

"Det er jo ikke sikkert, at det lykkes. Men vi vil gerne løfte spørgsmålet og diskutere med vores kolleger, og så må vi se, hvad vi kommer frem til", forklarer han.

I den danske del af Arla ser Steen Nørgaard Madsen frem til mødet og diskussionen.

"Det er repræsentantskabets forslag og også deres afgørelse, om vi i givet fald skal ændre noget, så det har jeg ingen kommentarer til", fortæller Steen Nørgaard Madsen, medlem af bestyrelsen og formand for det danske landeråd i Arla.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle