Arla underskriver global erklæring om at reducere klimapåvirkningen fra mælkeproduktion

Et nyt samarbejde skal være med til at mindske udledningen af drivhusgasser i mejeribranchen.

Arla indgår et samarbejde med andre globale mejerivirksomheder for at reducere udledningen af drivhusgasser. 

Initiativet hedder Pathways to Dairy Net Zero og er enestående inden for mejeriindustrien på grund af sit omfang og samarbejde med videnskaben og førende forskningsorganisationer.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

Formålet med Pathways to Dairy Net Zero er at identificere og igangsætte nye positive klimatiltag i meje-ribranchen samtidig med, at ny forskning skal understøtte tiltagene med data om forskellige metoder, værktøjer og veje til at opnå en bæredygtig fremtid for mejeri.

"Mejerisektoren spiller en afgørende rolle i etableringen af bæredygtige fødevaresystemer over hele ver-den og er med til at sikre ernæring af høj kvalitet til alle. Men det er afgørende, at hele branchen arbejder sammen om at fremskynde klimaindsatsen. Vi er utrolig stolte over, at Arla så tydeligt viser sit klare enga-gement i at reducere klimapåvirkningen gennem sit engagement i det nye initiativ og med erklæringen forpligter os til fortsat at investere og forske i innovative måder at reducere udledningen af drivhusgasser på, helt fra de enkelte gårde og igennem hele værdikæden. Pathways to Dairy Net Zero understøtter derfor direkte Arlas nuværende rejse og vil styrke den indsats og de tiltag, vi allerede har igangsat for at frem-skynde klimaarbejdet i mejeribranchen," siger CEO i Arla Peder Tuborgh.

Som et af verdens førende mejeriselskaber vil Arla aktivt deltage i at hjælpe med at løse de klimaudfordrin-ger, som mejeribranchen står over for. Som eksempel forpligtede Arla sig i 2019 til at reducere sin klima-påvirkning med 30 procent i 2030 og har en ambition om at være CO2e neutral 2050.

Arla har igangsat en række tiltag for at reducere sin udledning af drivhusgasser. En af de helt centrale er etableringen af klimatjek, hvor godt 8000 gårde i syv europæiske lande har indsendt data. Dataene er herefter blevet eksternt verificeret og viser, at Arlas landmænd er blandt verdens mest klimaeffektive mælkeproducenter med et gennemsnitligt CO2e på 1,15 kilo per kilo råmælk.

Klimatjek viser også, hvor landmændene fremadrettet kan reducere mest, og det er blandt andet disse erfaringer og resultater, som Arla vil dele med kolleger i Pathways to Dairy Net Zero.

Organisationen bag Pathways to Dairy Net Zero, Global Dairy Platform, ser frem til Arla’s deltagelse og vidensdeling.

“For at vi alle kan nå i mål med Pathways to Dairy Net Zero er det nødvendigt, at vi arbejder sammen som industri og deler vores viden og erfaringer omkring brugbare løsninger. Arla har allerede sat klare, viden-skabsbaserede mål og ambitioner for at reducere sin klimapåvirkning, og dette nye initiativ handler netop om at lære fra de førende virksomheder, så som Arla, hvordan vi opnår en bæredygtig fremtid for mejeri,” siger Donald Moore, Executive Director for Gloabl Dairy Platform.
 

Faktaboks

Dairy Net Zero-erklæringen sætter fokus på seks nøgleprincipper:

  1.  Reducere klimapåvirkning: forbedre mejeriproduktion igennem hele værdikæden for at redu-cere udledning af drivhusgasser.
  2. Fjerne drivhusgasser: Forbedre produktionsprocesser, der beskytter mod kulstofnedsænkning (jord, skove, græs og tørvemoser) og som komplementerer naturlige økosystemer.
  3. Tilpasning på gårde: Forbedre brug af foder, husdyrgødning, kunstgødning og energistyring på gårdniveau.
  4. Insets og offsets: Identificere og implementere alternative reduktionsmetoder
  5. Måling og overvågning: Måling af udledningen af drivhusgasser som grundlag og overvågning af fremskridt.
  6. Generel support: Støtte initiativet og understrege mejerisektorens klimaambitioner.

Du kan læse mere om Pathways to Dairy Net Zero initiativet og deltagere her

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle