Arla-valgte i forsvar: Vores demokrati fungerer

21 folkevalgte i Arla-systemet svarer nu de utilfredse LDM-repræsentanter.

Der er gang i blækhuse og tastaturer hos Arlas folkevalgte i disse uger.

Nu svarer 21 kredsformænd fra Arlas folkevalgte system igen til Foreningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) og de fem repræsentantskabsmedlemmer, der de seneste uger har truet Arla med sagsanlæg, hvis ikke mejeriselskabet udleverer en række dokumenter.

Hovedpointen fra skribenterne er tydelig: Der er demokrati i Arla og kredsformændene har tillid til deres selskab.

De 21 kredsformænd er valgt i Arlas demokratiske opbygning, der igen vælger repræsentantskabet - som så igen vælger bestyrelsen.  Blandt de 21, der har skrevet under på brevet, er flere, der også er valgt til Arlas bestyrelse, herunder Steen Nørgaard Madsen og Jan Toft Nørgaard.

Læs brevet her:

Fem repræsentantskabsmedlemmer har igennem længere tid anfægtet demokratiet og åbenheden i Arla, hvorefter de nu truer med et søgsmål mod Arla.

Som kredsformænd i Arla har vi behov for at kommentere sagen og understrege, at vi i Arla respekterer demokratiet og har tillid til vores andelsselskab.

Arla er et andelsselskab ejet af 8746 landmænd, hvoraf 2163 er danske. Disse danske andelshavere vælger helt lokalt medlemmer til deres Kredsråd og til Repræsentantskabet, der er Arlas øverste myndighed. Ud af Repræsentantskabet vælges Arlas bestyrelse, som består af 15 Arla-landmænd. Det vil sige, at Arla som organisation er opbygget på demokratisk vis efter en demokratisk proces, som starter ved
den enkelte andelshaver.

Vi kredsformænd oplever Arla, som en åben og ordentlig organisation, hvor der ikke er langt fra landmand til ledelse. Det er vi blevet bekræftet i efter at have oplevet den lydhørhed og imødekommenhed, som de fem repræsentantskabsmedlemmer er blevet mødt med. Arla har afholdt møder - både online og fysisk - hvor deres spørgsmål har fyldt en stor del af dagsordenen. Bestyrelsen har stillet sig til rådighed og svaret grundigt på spørgsmål blandt andet på repræsentantskabsmødet i Sverige d. 26.-27. februar samt på
et regionsbestyrelsesmøde udelukkende for den danske del af repræsentantskabet i Vingsted d. 23. oktober. Flere af Arlas jurister har været involveret og detaljeret svaret på diverse spørgsmål.

På den baggrund har vi som kredsformænd fuld tillid til Arla og Arlas bestyrelse. Derfor opfordrer vi alle til at respektere det demokrati, som vi alle selv er en del af. Giv Arlas bestyrelse og medarbejdere ro til det, vi har ansat dem til - at skaffe den bedste mælkepris.


til os alle!.

Emneord

arla , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle