Arlas næste bidrag til natur og klima: 24 landmænd skal teste regenerativt landbrug

24 Arla landmænd skal indsamle erfaringer med regenerativt landbrug.

Kan naturen og biodiversitet løftes og klimaaftrykket sænkes, hvis landmændene driver jorden efter principperne i regenerativt landbrug?

Det er grundet meget begrænset forskning indenfor mælkeproduktion svært at svare på, men nu sætter Arla en række tiltag i gang for at søge svarene.

Helt konkret har 24 landmænd på tværs af Arlas medlemslande indvilget i at teste praksis for regenerativ mælkeproduktion og dokumentere påvirkningen af natur og klima. Landmændene vil modtage undervisning og vejledning i at anvende forskellige regenerative metoder og vil hjælpe med at indsamle data til at forstå, hvilken effekt metoderne kan have på jordens sundhed, kulstofbinding, biodiversitet, økosystemprocesser, landbrugets rentabilitet og landmandens trivsel.

"En central årsag til, at vi ønsker at udforske regenerativt landbrug, er, at vi kan høste datadrevet doku-mentation fra anvendelse af regenerative metoder på mælkebedrifter. Mens vi arbejder målrettet på at reducere vores klimapåvirkning, er den positive effekt, vi kan skabe som jordforvaltere, endnu ikke blevet videnskabeligt efterprøvet. Med dette projekt ønsker vi at sikre mere forskningsbaseret viden for at gøre det muligt for mælkeproducenterne at vælge de rigtige tiltag for fremtiden," siger bestyrelsesmedlem i Arla og formand for Arlas Økologiske Råd, Janne Hansson.

Alle indsamlede erfaringer og data skal opbygge Arlas viden om, hvordan regenerative metoder kan an-vendes på forskellige typer gårde i Europa, og hvordan de påvirker klima og natur.

Økologiske andelshavere vil forbedre biodiversiteten

Foruden at igangsætte aktiviteterne om brug af regenerativt landbrug har Arlas 916 økologiske andelshavere forpligtet sig til at foretage årlige egenkontroller og registrere hvilke aktiviteter på bedriften, som fremmer biodiversiteten. Herudover vil de indsamle jordprøver, som vil blive analyseret af et tredjepartslaboratorium og danne udgangspunkt for jordens kulstofbinding.

Desuden skal de økologiske landmænd garantere, at en række tiltag vedrørende jordens sundhed og biodiversitet sættes i gang på gårdene og de vil få adgang til et klimakatalog med oplysninger om, hvordan forbedringerne kan måles og håndteres.

Fra 2022 vil de også foretage egenkontroller på jordens sundhed ved at teste blandt andet jordens lugt, gravningsevne og antallet af regnorme. Al data fra dette arbejde vil blive samlet for at skabe bedre forståelse for processerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle