ASF- frygt: Kød fra 12-13 mio. tyske svin har kurs mod det europæiske marked

Efter fund af afrikansk svinepest: Tysk svinekød kan blive bandlyst på de asiatiske markeder i op til et år frem. En stor del vil skulle afsættes i Europa, vurderer Asger Krogsgaard, formand for danske svineslagterier

Den tyske ASF-krise er en stor trussel for alle svineproducenter men rummer også muligheder, siger Asger Krogsgaard, formand danske svineslagterier.

Trusler i form af store udfordringer for de danske smågriseeksportører og faldende priser på svinekød – og nye muligheder i form af øget eksport til de asiatiske markeder.

Asger Krogsgaard glæder i situationen over det danske vildsvinehegn, som både har haft en konkret effekt og samtidig sender et stærkt signal til de asiatiske eksportmarkeder.

"Før vi fik vildsvinehegnet, var der en dansk population af vildsvin på et par hundrede grise i Sønderjylland – den er nu nede på en håndfuld".

Tysk kød vil trykke priser

Under ét er situationen efter fundet af nu i alt fem tyske vildsvin inficeret med afrikansk svinepest tæt ved den polske grænse i den tyske delstat Brandenburg, dog fortsat uforudsigelig og nærmest uhyggeligt spændende for de danske svineproducenter, siger Asger Krogsgaard.

Prøver fra de fem vildsvin er sendt til Friedrich-Loeffler Instituttet tirsdag, som skal bekræfte testresultaterne - ligesom som ved det første fundne tilfælde.

De asiatiske lande med Kina i spidsen lukkede straks ned for import af tysk svinekød, da det første fund af ASF var bekræftet. Den tyske eksport til lande uden for Europa er på ca. 1,2 mio tons svinekød om året – svarende til 12-13 mio svin.

Meget af det vil nu skulle afsættes på det europæiske marked, hvor det vil trykke priserne på svinekød.

Regionalisering

Hvor længe situationen kan trække ud, afhænger af, om Kina og de øvrige asiatiske markeder vil acceptere en regionalisering af Tyskland, hvilket de p.t. ikke gør.

En regionalisering – som accepteres i EU – betyder, restriktionerne kan indskrænkes til det konkrete, berørte geografiske område, på betingelse af en række særlige tiltag for at inddæmme smitten.

I det ene scenarie kan det vare et år, før Kina genåbner for tysk svinekød – i det andet -  så fremt de asiatiske markeder ender med at acceptere en regionalisering - måske et halvt år, vurderer Asger Krogsgaard.

Øget eksport

Asger Krogsgaard håber, at prisfaldet på svinekød i Europa kan opvejes af et løft i eksport fra bl.a. Danmark, og derved modvirke prisefaldet pi Euroa, når de asiatiske lande i en periode skal fylde tomrummet efter den tyske import.

Alt afhænger dog af, om Danmark selv fortsat kan holde den afrikanske svinepest ude af landet.

"Det kræver, at vi fortsat har fuldt fokus på tiltag, der kan minimere den risiko", siger Asger Krogsgaard.

Emneord

ASF i Tyskland , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle