Australsk hvedeproduktion i stor nedjustering

Møllehveden tangerer det højeste prisniveau i et halvt år. Trump indfører told på stål og metaller fra Sydamerika som konsekvens af svækkede valutaer

Møllehveden startede mandag indledningsvist positivt fra land på reglen om at shortpositioner der ikke kan leve op til fysisk levering skulle nedlukkes, som beskrevet i mandagens kommentar. Ikke overraskende nedjusterede Abares forventningerne til den australske hvedeproduktion fra 19,1 til 15,9 mio. tons, svarende til et fald på 8,4 procent i forhold til sidste års høst.

Hvis realiseret vil det betyde at landets hvedeproduktion over halveres på blot 3 sæsoner, efter landet i 16/17 sæsonen realiserede en rekordproduktion på 31,8 mio. tons.

Det skriver Jyske Markets.

Nedjusteringen betyder at vi kan forvente en nedjustering fra USDA i en af de kommende WASDE-rapporter. USDA estimerede i den seneste rapport den australske produktion til 17,2 mio. tons.

De øvrige terminer fulgte fra starten af dagen december-terminen højere, men tabte i løbet af eftermiddagen pusten på prisfald i Chicago-hveden, en stærkere euro og gevinsttagning. Lige bortset fra december-terminen førte det til, at de øvrige terminer lukkede dagen i et lille minus.

Britiske og franske landmænd vil de kommende dage forsøge at få mest muligt ud af tørre forhold til, at få den sidste vinterhvede i jorden, inden regn vender tilbage til weekenden.

Sædvanligvis er tilsåningen overstået på dette tidspunkt af sæsonen, men FranceAgrimer beretter at blot 80 procent af den franske vinterhvede var kommer i jorden per d. 25. november - en fremgang på blot seks procentpoint i forhold til ugen før.

Det skaber naturligvis fortsat bekymringer om, hvor store arealer der ikke når at blive tilsået, og som i stedet må erstattes af vårafgrøder. Den sene tilsåning har også konsekvenser for de vinterhvedeafgrøder der allerede er kommet i jorden. Her blev konditionerne nedjusteret fra 78 procent til 75 procent i kategorien god til meget god.

Møllehvede på højt niveau

Møllehveden tangerer i øjeblikket det højeste prisniveau siden juni og juli. Der bør være betydelig modstand i niveauet omkring 190 euro pr. ton. Vi anbefaler at man overvejer at delafdække ny høst ved yderligere prisstigninger i hveden.

Trump indfører ny told

I sojakomplekset blev det lidt en mudret affære, men overordnet gik priserne lavere. Der er intet nyt i handelskrigen mellem Kina/USA, men til gengæld valgte Trump i går at optrappe handelskrigen på en anden front. Trump skrev i et Tweet:

”Brasilien og Argentina har haft fordel af en massiv devaluering af
deres valutaer, hvilket ikke er godt for vores landmænd. Derfor, med virkning med det samme, vil jeg gendanne toldsatserne for alt stål og aluminium der sendes til USA fra disse lande”.

At de Sydamerikanske valutaer er blevet massivt svækket kan de ikke løbe fra, men baggrunden for svækkelsen ser de fleste nok nærmere, som en konsekvens af økonomisk krise end bevidst fra centralbanken og politikernes side.

Ikke desto mindre betyder svækkelsen, at de sydamerikanske landmænds konkurrenceevne står stærkere på det globale eksportmarked for hvede, majs og sojabønner.

Det presser naturligvis den amerikanske eksport, der i forvejen er presset af handelskrigen med Kina på
den anden side. Sojaskrå lukkede i går uændret, mens bønner og olie lukkede lavere. Det trak også rapsfrøene lavere kombineret med faldende palmeolie.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle