Avis: Styrelse dumper nationalparkforslag

Kommuners forslag til nationalpark i Nordsjælland vil ikke skabe sammenhængende natur, mener styrelse.

Naturstyrelsen dumper i en faglig vurdering forslaget til nationalparken Kongernes Nordsjælland, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bag forslaget står fem nordsjællandske kommuner, der afleverede deres oplæg til miljøministeren i december 2014.

Naturstyrelsens konklusion er, at man rent juridisk godt kan oprette en nationalpark ud fra kommunernes forslag, men at forslaget er så geografisk fragmenteret, at parken ikke rummer kvaliteter, der i tilstrækkelig grad understøtter en funktionel og sammenhængende nationalpark.

For eksempel vil man på en køretur fra Kronborg til Frederiksværk passere ud af, langs med og ind i parken hele 15 gange.

Partier mistænker Esben Lunde for at skjule nye kvælstof-tal for Folketinget 23. november · 07:27

I realiteten vil det med forslagets afgrænsning ikke kunne lade sig gøre at skabe naturmæssigt og landskabeligt meget værdifulde overgangszoner mellem skovnatur og lysåbne naturtyper, ligesom afgrænsningen ikke giver muligheder for at bevare og styrke de landskabelige værdier, herunder særligt det varierede nordsjællandske landbrugslandskab med marker, overdrev, enge, diger, småskove og velbevarede landsbyer, lyder vurderingen fra embedsværket.

Nationalparkforslaget Kongernes Nordsjælland har været en halv snes år undervejs og har flere gange været inde at vende på Christiansborg uden at kunne samle flertal.

Lodsejere bestemmer selv

Parkforslagets seneste udformning skyldes en procedure, hvor hver enkelt private lodsejer har kunnet sig ja eller nej til at komme med i nationalparken. Flest sagde nej, og det har påvirket udformningen af de forslåede korridorer mellem de statslige skove og søer i Nordsjælland, hvilket modarbejder nationalparklovens hensigt om at sikre sammenhængende naturområder.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu