Avis: Udflytninger giver nye omkostninger

Udover selve udflytningen vil ændringerne medføre nye, varige mer-omkostninger hos NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen.

Regeringens plan om at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden vil betyde varige ekstraudgifter i et endnu ukendt omfang på grund behov for yderligere administration, nye ledelseslag, dyrere husleje og andet.

Det skriver Politiken tirsdag.

Regeringen har skønnet, at flytteplanen koster 944 millioner kroner. Men det gælder kun engangsudgifterne til for eksempel flytteomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser. Hertil kommer de varige ekstraudgifter, som endnu ikke er opgjort samlet.

Politiken har fået udleveret regnskaber fra to udflytningsberørte styrelser, som viser, at ekstraregningen vil løbe op i flere hundrede millioner.

Stor kinesisk gårdejer i Danmark begæret konkurs 16. november · 11:03

NaturErhvervstyrelsen, der skal flytte 390 medarbejdere fra København til Sønderjylland, regner eksempelvis med 81 mio. kr. i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 30 millioner ekstra hvert år fremover. Styrelsen er som led i flytteplanen blevet splittet i to enheder og har derfor ekstraudgifter til mere administration, nye driftsomkostninger, nye ledelseslag, ekstra husleje og meget andet.

Naturstyrelsen forventer at bruge 57 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 20 millioner hvert år fremover.

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen forventer i alt ekstraudgifter på 277 mio. kr. frem mod 2021, men udgør med omkring 463 udflyttede arbejdspladser kun omkring 12 procent af regeringens flytteplan.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu