»Blomsterstriber til bier er overvurderet og mest til pynt«

Det er populært at lave farverige blomsterstriber til bier langs danske marker, men ifølge Hans Henrik Bruun er de ofte mest til pynt og uden stor gavn for bier.

Hvorfor er blomsterstriber til bier overvurderet?

Det er meget bedre med permanente udtag end blomster, der kun er der i et år. Blomsterstriber bliver ofte pløjet op året efter, og det ødelægger biernes reder, der ligger under jorden. Jeg tror, blomsterstriber er populære, fordi det er let at forstå. Vi hører meget om insektkollaps og død blandt bier, og så leder folk efter en simpel måde at hjælpe dem på. Når landmænd bruger blomsterstriber, virker det ikke nær så godt for bierne, som man tror, men er mest til pynt. Der hersker helt sikkert en misforståelse om, hvad blomsterstriber kan gøre. Jeg vil kalde det ’oversolgt’.

Hvis man har brugt tid på at lave blomsterstriber, er det så bedre at fjerne dem?

I mange tilfælde, ja, hvis man i stedet gør noget andet og mere effektivt. Og så skal man tænke over, hvor man har sine blomsterstriber. Folk laver dem tit ude ved vejen, og det gør ikke altid mest gavn for bierne. Det er bedre at tage jord ud af omdrift op til eksisterende naturarealer, levende hegn osv.

Hvad skal man som landmand gøre for at blive mere bi-venlig?

Lad være med at rydde så meget op. Fjern ikke store, gamle træer og buske - især dem med blomster - og lad også døde træer stå. Bierne har brug for redesteder, det vil sige pletter med bar jord, stendynger og døde træer. Der må godt være lidt rodet i naturen. Vilde bier og andre bestøverinsekter finder mad i vilde blomster, der afløser hinanden og tilsammen blomstrer over hele sæsonen. Det er også forskelligt, om du vil hjælpe vilde bier eller honningbier. Vilde bier er meget kræsne, hvor honningbier er stik modsatte. De kan samle pollen fra hvad som helst, for eksempel raps, lind og kløver. Mange vilde bier flyver kun en kort periode på under en måned, hvor deres planter blomstrer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle