»En fordrejet og ukorrekt sag«

Som advokat for Mads Larsen, hvad siger du så til sagen og den behandling, han som skatteborger har fået af systemet?

Sagens kerne er, at man som forretningsdrivende selv må tilrettelægge og drive sin virksomhed. Skattestyrelsen skal i udgangspunktet ikke blande sig i udgifterne, når de er rimelige som i Mads Larsens tilfælde, hvor der er tale om en rendegraver til 11.500 kr.

Men hvad er op og ned på sagen?

Klagen til Landsskatteretten handler alene om afgørelsen og ikke den - måske, måske ikke - tvivlsomme rådgivning, Mads Larsen har modtaget. Men det er helt usædvanligt, hvis Skattestyrelsen vil nægte nogen fradrag for en rendegraver med den begrundelse, at den kan bruges privat.

Er der noget specielt i sagen, som retfærdiggør Skattestyrelsens vedholdende interesse for Larsens skatteforhold?

Som jeg ser det, forfølger skattemedarbejderen Mads Larsen, og sagsbehandlingen er ukorrekt og fordrejet. Jeg tror, skattemyndigheder har svært ved at forstå en virksomhed som den, Mads Larsen driver med usædvanlige driftsudgifter. Det er ikke alle udlejere, der køber en rendegraver. Men i min optik er det ikke usagligt, at han har en rendegraver.

Hvis Skattestyrelsen vinder sagen, har udfaldet så principelle konsekvenser for andre, der i givet fald kan blive beskattet af muligheden for at bruge maskiner privat?

Jeg ser ikke for mig, at en bondemand ville kunne blive beskattet af en fri traktor eller en håndværker af værktøjet, fordi det kan blive brugt privat. Det er ikke der, vi ender. Men som jeg har fået det refereret, er skattemedarbejderen kommet med nogle mærkværdige betragtninger og en helt usædvanlig tolkning af skattejuraen.

Tør du spå om udfaldet i Landskatteretten? Vinder Mads Larsen?

Jeg begiver mig aldrig af med at gætte på udfaldet. Men jeg mener, at vi har en god sag.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle